Паспорт спеціальності 21.06.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 04.07.2001 № 33-07/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.06.01 — екологічна безпека

I. Формула спеціальності:

Розроблення екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом довкілля, теоретичних основ та обгрунтування оцінок екологічного ризику, пошук і створення за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою. Вивчення й обгрунтування ступеня відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням збереження здоров’я людини, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та потенціалу держави, збереження й відновлення навколишнього середовища. Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Обгрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розроблення та пошук за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою.
  • Розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину.
  • Удосконалення наявних, створення нових, екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля. Екологічний аудит, екологічний менеджмент.
  • Вивчення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничовидобувних підприємств, інших небезпечних об’єктів; обгрунтування й здійснення заходів для поліпшення цієї обстановки.
  • Розроблення систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля.
  • Обгрунтування наукових засад безпечного видобування, зберігання, технологій переробки, транспортування, захоронення, знешкодження радіоактивних та інших шкідливих речовин. Розроблення, вдосконалення методів контролю та заходів захисту від радіоактивних та інших шкідливих речовин.
  • Дослідження впливу техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, обгрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх із експлуатації.
  • Розрахунки та наукове обгрунтування допустимих рівнів впливу техногенної діяльності на споруди різного призначення, створення умов надійної безпеки життя та діяльності людини, враховуючи критичні ситуації, що можуть виникати під час техногенних аварій чи природних катастроф. Наукове обгрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно безпечних та ліквідації техногенно небезпечних об’єктів на території України.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 2 роки 10 місяців тому