Спеціалізована вчена рада Д 35.052.06

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 05.02.02 Машинознавство
  • 05.02.08 Технологія машинобудування
  • 05.02.09 Динаміка та міцність машин
Голова ради: д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Заступники голови: д.т.н., проф. Гурей Ігор Володимирович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович
E-mail
d35.052.06@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-54

Захищені дисертації