Члени вченої ради

 1. Кузьо Ігор Володимирович (голова) — д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02.
 2. Гурей Ігор Володимирович (заступник)- д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.08.
 3. Шоловій Юрій Петрович (вчений секретар) — к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02.
 4. Вікович Ігор Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.09;
 5. Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльнсоті, спеціальність 05.02.02;
 6. Грицай Ігор Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.08;
 7. Гуліда Едуард Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 05.02.08;
 8. Зіньковський Анатолій Павлович, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09;
 9. Кіндрацький Богдан Ілліч, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02;
 10. Ланець Олексій Степанович, д.т.н., доцент, директор інституту інженерної механіки та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02;
 11. Малащенко Володимир Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02;
 12. Марущак Ярослав Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.09;
 13. Пасіка В’ячеслав Романович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.02.02;
 14. Пилипець Михайло Ількович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08;
 15. Пукач Петро Ярославович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.09;
 16. Сокіл Богдан Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України, спеціальність 05.02.09;
 17. Стоцько Зіновій Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.08;
 18. Ступницький Вадим Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.08;
 19. Харченко Євген Валентинович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.09;
 20. Шахбазов Яків Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.02.02.
Оновлено 1 рік тому