Паспорт спеціальності 01.05.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 02 липня 2003 р. № 23-07/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка розробляє теоретико-математичні основи побудови програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем, які охоплюють наукові дослідження, спрямовані на розвиток теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, розроблення алгоритмів і програм, програмних комплексів, автоматизованих експертних і промислових систем опрацювання інформації.

II. Основні напрямки досліджень:

 1. Моделі програм і систем.
 2. Мови програмування.
 3. Формалізми подання синтаксису та семантики програм.
 4. Мови специфікації програм і дефініції мов програмування.
 5. Мовні процесори.
 6. Моделі та методи доказового програмування.
 7. Методи синтезу програм.
 8. Алгоритмічні алгебри та програмні логіки.
 9. Методи організації ефективних обчислень на ЕОМ, комплексах і мережах.
 10. Моделі баз даних і знань.
 11. Математичне забезпечення подання, ефективного зберігання та пошуку інформації в базах даних і знань.
 12. Методи та засоби вимірювання, оцінювання якості та оптимізації програм.
 13. Методи тестування та верифікації програм.
 14. Операційні системи та оболонки.
 15. Математичне та програмне забезпечення багатопроцесорних комплексів і мереж.
 16. Інтелектуальні прикладні програмні системи.
 17. Експертні системи.
 18. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.
 19. Інформаційно-пошукові системи.
 20. Стандартизація інформаційних систем.
 21. Методологія розроблення програмних систем.
 22. Загальносистемне програмування.
 23. Середовища моделювання та програмування.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки.

Оновлено 2 роки 7 місяців тому