Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради
06.06.2022 р. — 06.06.2025 р.
Спеціальності
  • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 
  • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
Голова ради: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Заступник голови: д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
E-mail
d35.052.05@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-68

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
21 Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі Вавричук Петро Григорович 17.05.2018 р.
22 Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот Трач Ольга Романівна 04.05.2018 р.
23 Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу Микіч Христина Ігорівна 04.05.2018 р.
24 Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму Савчук Валерія Володимирівна 16.03.2018 р.
25 Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування Густі Микола Іванович 16.03.2018 р.
26 Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа Швороб Ірина Богданівна 15.03.2018 р.
27 Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені Візнович Олександра Василівна 15.03.2018 р.
28 Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі Галущак Марія Омелянівна 17.05.2017 р.
29 Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання Шестакевич Тетяна Валеріївна 17.05.2017 р.
30 Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів Маркелов Олександр Едуардович 12.05.2017 р.
31 Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування Русин Володимир Богданович 12.05.2017 р.
32 Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів Гладун Сергій Валентинович 11.05.2017 р.
33 Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем «інтелектуального будинку» Береговський Василь Васильович 11.05.2017 р.
34 Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу Вовнянка Роман Володимирович 07.04.2017 р.
35 Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління Болюбаш Юрій Ярославович 07.04.2017 р.
36 Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів Юзефович Роман Михайлович 06.04.2017 р.
37 Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів Марків Оксана Олександрівна 06.04.2017 р.
38 Математичне моделювання розвитку пітингоподібних дефектів методом коміркових автоматів Торська Роксана Володимирівна 30.03.2017 р.
39 Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва Савка Надія Ярославівна 30.03.2017 р.
40 Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Пасічник Роман Мирослав 29.12.2016 р.