Паспорт спеціальності 05.09.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановами президії ВАК України
від 11.02.2004 № 25-08/2

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.09.01 — електричні машини й апарати

I. Формула спеціальності:

Галузь науки та техніки, що досліджує процеси електромагнітного й електромеханічного перетворення енергії, розробляє наукові основи структурної організації, систематики електромеханічних перетворювачів енергії, розвиває теорію та методи проектування, технології виготовлення, випробування, експлуатації електричних машин постійного та змінного струму, трансформаторів, інших електромеханічних перетворювачів, електричних апаратів і пристроїв для керування (комутації, регулювання, перетворення) енергетичними потоками в електричних колах або таких, що використовують електричну енергію для керування енергетичними потоками в гідравлічних, пневматичних системах для створення нових і вдосконалення наявних машин, апаратів, перспективних малозатратних технологій економічної, надійної та безпечної їх експлуатації, які задовольняють вимоги енерго- і ресурсозбереження й екологічної безпеки.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Теорія еволюції електромеханічних систем. Дослідження й узагальнення принципів структуроутворення, закономірностей розвитку електричних машин і апаратів на рівні їх структурно-функціональних класів, розроблення методології спрямованою синтезу їх нових структурних різновидів, створення систематики електромеханічних перетворювачів енергії.
  • Теорія та методи досліджень електричних машин і апаратів, зокрема методи чого синтезу, розрахунку й експериментальні методи досліджень на фізичних і натурних об’єктах.
  • Моделювання, дослідження, оптимізація електричних машин, електромеханотронних з і апаратів у різних режимах роботи, розрахунки енергетичних, комутаційних, міцнісних та інших параметрів і характеристик таких перетворювачів та їх елементів.
  • Нові методи проектування, конструювання, уніфікація, створення унікальних спеціалізованих конструкцій електромеханічних перетворювачів, трансформаторів, електричних апаратів та їх елементів.
  • Надійність, економічність, підвищений ресурс експлуатації, екологічність завдяки розробленням нових технологій виробництва й експлуатації електричних машин і апаратів.
  • Методи й електронно-технічні засоби контролю, діагностики, прогнозу, технічного обслуговування та захисту електричних машин, апаратів у процесі виготовлення й експлуатації.
  • Інформаційні технології в проектуванні, виробництві та випробуваннях електричних машин і апаратів, інтелектуальні системи забезпечення їх високоефективного функціонування.
  • Нові прогресивні типи електричних машин і апаратів, спеціальні деталі та і створюються з урахуванням досліджень у галузі фізики, хімії, нових технологій і матеріалів.
  • Нові методи випробування електричних машин і апаратів.
  • Наукове обгрунтування, організація й оптимізація технології виробництва та ремонту електричних машин і апаратів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 9 місяців тому