Паспорт спеціальності 05.14.02

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 18.12.1997 р. № 21 — 08/10

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що займається дослідженням процесів в електроенергетичному й електротехнічному обладнанні електричних станцій, автономних електричних систем, оцінкою й оптимізацією режимів електроенергетичних систем, мереж, систем електропостачання загаль-ного призначення та їх елементів, зокрема систем керування, автоматики та захисту, їх фізичним та математичним моделюванням, оптимізацією та синтезом із метою створення нових і вдосконалення наявних систем і пристроїв, забезпечення їх ефективного та безпечного функціонування.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Режими роботи, процеси в електроенергетичному й електротехнічному обладнанні електричних станцій, електроенергетичних систем.
  • Аналіз і оптимізація режимів електроенергетичних систем, дослідження їх взаємного впливу, зокрема питань стійкості, живучості, технічної й екологічної сумісності, надійності.
  • Моделювання і синтез електроенергетичних об’єктів, їх електроенергетичного й електротехнічного обладнання, зокрема систем керування, автоматики і захисту, підвищення ефективності їх проектування й експлуатації.
  • Електроенергозбереження, якість електричної енергії в електричних системах і мережах.
  • Аналіз і оптимізація режимів роботи розподільчих електричних мереж, систем електропостачання та їх елементів.
  • Інформаційні технології в проектуванні, експлуатації і випробуваннях електроенергетичних систем, мереж та їх обладнання.
  • Створення нового, удосконалення наявного обладнання електроенергетичних об’єктів, їх інформаційно-керуючих систем, зокрема систем реєстрації, керування, автоматики та захисту, систем підтримки і тренажу персоналу.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 1 рік тому