Члени вченої ради

 1. Стахів Петро Григорович (голова) — д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.05.
 2. Маляр Василь Сафронович (заступник ) - д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.01.
 3. Коруд Василь Іванович (вчений секретар) — к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.05.
 4. Бушер Вікор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.03;
 5. Васецький Юрій Макарович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут електродинаміки, НАН України, спеціальність 05.09.05;
 6. Варецький Юрій Омелянович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.14.02;
 7. Кулик Володимир Володимирович, д.т.н., професор, доцент кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.14.02;
 8. Куриляк Дозислав Богданович, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, спеціальність 05.09.05;
 9. Куцик Андрій Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.14.02;
 10. Лежнюк Петро Дем`янович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.14.02;
 11. Лозинський Андрій Орестович, д.т.н., професор, директор Інституту енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.03;
 12. Лозинський Орест Юліанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.03;
 13. Лупенко Анатолій Миколайович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.03;
 14. Маляр Андрій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.03;
 15. Матвійчук Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.05;
 16. Мороз Володимир Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.01;
 17. Паранчук Ярослав Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.03;
 18. Плахтина Омелян Григорович, д.т.н., професор, професор відділу, Університет технологічно-природничий в м. Бидгош (Польща), спеціальність 05.09.01;
 19. Равлик Олександр Володимиирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.14.02;
 20. Рендзіняк Сергій Йосипович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.05;
 21. Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 22. Сегеда Михайло Станкович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.14.02;
 23. Ткачук Василь Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.01;
 24. Шаповалов Юрій Іванович, д.т.н., професор, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.05;
 25. Щур Ігор Зенонович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.09.01.
Оновлено 1 рік тому