Паспорт спеціальності 05.09.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 12 листопада 2003 р. № 21-08/9

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи

I. Формула спеціальності:

Галузь науки та техніки, що займається вивченням процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов’язаного комплексу електротехнічних пристроїв, систем керування ними, засобів підвищення енергетичної ефективності та продуктивності, їх математичним і фізичним моделюванням, дослідженням можливості поліпшення параметрів і характеристик з метою забезпечення оптимального проектування та більш ефективної роботи в різних галузях господарства.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Електромеханічні системи. Регульований електропривід, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Нетрадиційні електромеханічні системи з використанням накопичувачів енергії та вентильних перетворювачів.
  • Електромехатронні, робототехнічні системи. Гнучкі виробничі комплекси з різними видами електроприводів.
  • Електротехнологічні комплекси. Взаємозв’язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів.
  • Електрофізичні установки. Дослідні, діагностичні та експериментальні стенди для випробування електрообладнання.
  • Системи електропостачання потужних технологічних і технічних комплексів та обладнання промислових підприємств. Структури та схеми, підвищення якості електропостачання. Компенсація реактивної потужності й електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.
  • Автономні системи електроживлення стаціонарних і рухомих об’єктів.
  • Автоматизація електротехнічних комплексів. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи діагностики, контролю та захисту. Цифрові й аналогові системи автоматизації електротехнічних комплексів.
  • Електротехнічні комплекси та системи для створення магнітного поля із заданою просторово-часовою структурою й установки для вимірювання його параметрів. Намагнічувальні та розмагнічувальні установки.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 2 роки 7 місяців тому