Опитування зацікавлених сторін

У НУ «Львівська політехніка» проводиться опитування здобувачів вищої освіти «Дистанційне навчання очима студентів».

З 2019 р. на кафедрі ММП запроваджено щорічне опитування здобувачів вищої освіти освітніх програм  за трьома (бакалаврським, магістерським, освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Опитування проводиться на початку навчального року (жовтень-листопад).

Мета опитування: моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти освітніх програм за спеціальностями 292 «Міжнародні економічні відносини» та 073 «Менеджмент» наданням освітніх послуг та рівнем викладання дисциплін на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Результати опитувань.

2019:

2020:

2021:

 

 

Форми анкет розміщені за посиланнями:

Оновлено 1 місяць тому