Міжнародна діяльність кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Проєкт мобільності, згідно міжінституційної угоди за програмою Еразмус+ КА1 між Національним Університетом «Львівська політехніка» та Kingston University (London, UK) (2020-1-UK01-KA107-078410)

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва є партнером програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Університетом Кінгстона, м. Лондон, Великобританія, що фінансується Європейським Союзом та Агенцією Еразмус+.

Дана програма, першочергово, націлена на сприяння студентській міжнародній мобільності. Так, за період з 2017р. до 2019р. 15 студентів кафедри відвідали Кінгстонську бізнес школу, де мали змогу навчатись у міжнародному середовищі протягом семестру.

Водночас, ця програма сприяє й викладацькій мобільності. Так, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва не лише приймала представників партнерського університету, а викладачі кафедри мали можливість продемонструвати власні викладацькі навички та наукові доробки, поспілкуватись із студентами практично з усіх куточків світу та ознайомитись із кращими міжнародними освітянськими та науковими практиками Університету Кінгстона.

Університет Кінгстона — державний університет, розташований у південно-східній частині Лондона в живописній місцевості на березі річки Темзи. Університет відомий своїми професійно-орієнтованими курсами та високою якістю навчання. В 2017 році Кінгстонський університет ввійшов у рейтинг Times Higher Education ТОП-200 найкращих університетів світу за програмами у сферах бізнесу та економіки. Університет також увійшов до топ-списку молодих університетів світу (менше 50 років) та зайняв друге місце серед британських вузів відповідно до рейтингу QS.

Координатори проєкту: д.е.н., проф. Кузьмін О. Є., д.е.н., проф. Олексів І. Б.
Виконавці проєкту: к.е.н., доц. Харчук В. Ю., к.е.н., асист. Лема Г. В., асист. Уголькова О. З.

Враження студентів від участі у даній програмі:

Програма навчання з подвійних дипломів між Національним  університетом «Львівська політехніка», Україна,  та Вищою економічною школою м. Білосток, Республіка Польща

Проєкт започатковано у 2017р. та проведено перший набір на програму у 2018р. Проєкт передбачає навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», яка реалізується на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва. До основних завдань проєкту відносяться: освітня складова; проведення наукових досліджень; ознайомлення з історико-культурним надбанням.

Загальна кількість студентів, які навчаються на сьогодні, складає 15 осіб.

Керівник програми директор ІНЕМ, д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.,
Гарант освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка», відповідальний виконавець к.е.н., проф. Чернобай Л.І.

Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України — DocHub (574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)

Колектив кафедри бере участь у міжнародному Еразмус+ проекті «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України». Проект DocHub має на меті пришвидшити впровадження на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ, будуючи сприятливу системну структуру і зосереджуючи критичну масу дослідників для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).

Партнерами проекту є: Вільнюський університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Миколаївський національний університет іменi В. О. Сухомлинського, Університет Люмьер ЛІОН-2, Технологічний інститут Лімерика, Університет Тампере, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України.

Керівник проекту: д.е.н., проф. Олексів І. Б.
Виконавці проекту: к.е.н., доц. Харчук В. Ю., к.е.н., доц. Шуляр Р. В., асист. Уголькова О. З.

ДокладнішеDocHub Project

Курси розроблені в проекті можна знайти за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DT48Rus3QeQucV5U_mph-UB0YJxEkZ4t

 

Впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом співпраці Університету-Бізнес-Уряду у вищих навчальних закладах — EDUQAS (586109-EPP-I-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP)

Представники кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва беруть участь у проекті Eduqas «Впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом співпраці Університету-Бізнес-Уряду у вищих навчальних закладах», що має на меті вдосконалення систем забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що підвищують рівень працевлаштування студентів в університетах країн-партнерів. Внутрішня система забезпечення якості освіти університету буде сформована на основі аналізу потреб і можливостей у ВНЗ Казахстану та України, досвіді та передових практиках систем забезпечення якості освіти щодо забезпечення якості Болонського процесу.

Партнерами проекту є: Universitatea din Craiova (Крайова, Ромунія), Kungliga Tekniska högskolan (Стокгольм, Швеція), Université de Liège (Льєж, Бельгія), University of Plovdiv Paisii Hilendarski (Пловдив, Болгарія), Latvijas Universitāte (Рига, Латвія), Université de Lorraine (Нансі, Франція), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна), Донецький державний університет управління (Маріуполь, Україна), Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна), Ablai Khan University of International Relations and World Languages (Алмати, Казахстан), Kazakh University of Economy, Finance and International Trade (Астана, Казахстан), Інститут вищої освіти, Національна академія навчання (Київ, Україна), Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Київ, Україна), Міністерство освіти і науки України (Київ, Україна), Міністерство освіти і науки (Астана, Казахстан).

Керівник проекту: д.е.н., проф. Олексів І. Б.
Виконавці проекту: д.е.н., проф. Кузьмін О. Є., к.е.н., доц. Харчук В. Ю., к.е.н., доц. Шуляр Р. В., к.е.н., асист. Лема Г. В., к.е.н., асист. Лісович Т. Ю., асист. Уголькова О. З.

ДокладнішеEDUQAS project

Матеріали розроблені за проектом можна знайти за посиланням:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0rnaSipOOeXiRv5GvTStedXkxOOBSjK  

 

Кафедра ММП спільно з кафедрою АФМ отримали грант за програмою ЕРАЗМУС+ напрям Жан Моне

Проєкт EXTECH (European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities) (611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (Грантова Угода № 2019 - 2068 / 008 – 001).

Проєкт втілюватимуть: професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Ігор Олексів, який є його керівником, очільник кафедри адміністративного та фінансового менеджменту професор Назар Подольчак, старший викладач цієї кафедри Олег Дума.

Мета та завдання проєкту: розповсюдження знань про європейський досвід в галузі трансферу технологій серед докторантів (молодих дослідників), досвідчених дослідників університетів, адміністративного персоналу університетських науково-дослідних бюро та представників міської / регіональної влади. Для цього здійснюються завдання шляхом навчання дослідників університету, аспірантів та адміністративних працівників університетських науково-дослідних бюро у трьох літніх школах «Європейський досвід передачі технологій для українських університетів» поширювати інформацію про європейський досвід в галузі трансферу технологій; за допомогою трьох тренінгів навчити представників органів місцевого самоврядування як передавати технології, як розвивати інноваційний офіс, як будувати регіональні технологічні карти та як розпочати спін-оф і спін-аути.

Очікувані результати проєкту: реалізація проєкту дозволить передати знання та навички європейського досвіду  передачі технологій українським вченим, аспірантам та співробітникам університетських науково-дослідних бюро, представникам місцевих та регіональних органів влади, надати їм європейський досвід розвитку в регіоні чи на півні міста; створить платформу для спілкування між вищезазначеними цільовими групами; сприятиме позитивним змінам у передачі технологій на Львівщині.

Web-site проекту: http://extech.lpnu.ua
Facebook сторінка проекту

Оновлено 10 місяців тому