Освітня діяльність кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:

За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»:

  1. Освітньо – професійна програма «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  2. Освітньо – професійна програма «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Освітньо – наукова програма «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  4. Освітньо – наукова програма «Міжнародні економічні відносини» третього (освітньо-наукового - PhD) рівня вищої освіти.

За спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»:

  1. Освітньо – професійна програма «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  2. Освітньо – професійна програма «Управління інноваційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше про програми у приєднаному файлі.

 

Приєднані файли
Оновлено 1 день 14 годин тому