Паспорт спеціальності 08.00.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14.12.2006 № 31-06/11

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.03 — економіка та управління національним господарством

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 • Моделі державного регулювання національною економікою.
 • Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 • Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 • Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 • Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою.
 • Економічна безпека національної економіки.
 • Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 • Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 • Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 • Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки.
 • Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми.
 • Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 • Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 • Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку.
 • Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 • Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.

Оновлено 1 рік 9 місяців тому