Паспорт спеціальності 05.12.13

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14.03.2001 № 23-08/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

I. Формула спеціальності:

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій — галузь науки й техніки, що займається науковими дослідженнями, створенням нових і вдосконаленням наявних радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій та їх функціональних вузлів.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Розроблення методів підвищення ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових (електричних) схем і режимів роботи.
  • Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів і структур пристроїв формування, генерування, підсилення, фільтрації, модуляції та демодуляції (детектування), кодування, декодування в системах радіотехніки та телекомунікацій.
  • Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів, структур пристроїв цифрової обробки сигналів, зокрема багатовимірних, які використовуються в системах радіотехніки та телекомунікацій.
  • Дослідження й розроблення принципів і методик оптимального проектування вузлів та пристроїв радіотехніки й телекомунікацій, зокрема з урахуванням детермінованих та випадкових відхилень параметрів від номінальних значень.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 3 роки 11 місяців тому