Заходи в рамках проєкту

Заходи в рамках проекту:

 • Викладання у перший рік реалізації проекту (1 семестр) дисципліни «Інтернет маркетинг» як вибіркової дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Викладання у другий і третій рік реалізації проекту (2 семестри) дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» як вибіркової дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (робота секції  «Е-маркетинг свідомого споживання»: поширення практик ЄС» в рамках проведення конференції) — 2024 р(осінь).
 • Студентська науково-технічна конференція  2023, 2024, 2025 р. (осінь).
 • День землі (Earth Day) — 2023, 2024, 2025 (весна)
 • «Зелена» школа (“Green” School) — 2023, 2024 (весна).
 • «Еко-вікенд» (Eco-weekend) - 2023, 2024, 2025 (осінь)
 • «Білий понеділок» (White Monday) - 2023, 2024, 2025 (осінь)
 • Екскурсії — 2023, 2024, 2025.

Детальніше про курс «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Концептуальні засади робочої програми дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» безперечно відповідають європейським кваліфікаційним стандартам фахівців з маркетингу та логістики.

Розроблений та запропонований формат курсу у вигляді лекцій буде розміщено на віртуальній навчальній платформі та спрямований на охоплення широкої аудиторії.

Курс складатиметься з 3-х тематичних блоків, змісту та вивчення методики, що забезпечить максимальний рівень сприйняття матеріалів та легке розуміння. Європейські практики свідомого споживання дозволять детально зрозуміти прикладний аспект.

 • Вивчення дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» включає покрокове викладення теоретичних положень, результатів, ділові ігри, оцінювання практичних занять, онлайн-тести для самоконтролю та робить процес навчання легшим.

До складу робочої навчальної програми дисципліни «Електронний маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» входять теми:

Блок 1. Е-маркетинг як частина інтегрованих маркетингових комунікацій

Тема 1. Сутність, зміст і значення Е-маркетингу.
Тема 2. Інструменти впровадження Е-маркетингу.
Тема 3. Стратегічне планування маркетингових комунікацій
Тема 4. Законодавство та правове забезпечення Е-маркетингу. Досвід країн ЄС.

Блок 2. Особливості проектного менеджменту та Е-маркетингу. Інструменти поширення реклами та промо-проект: «Популяризація свідомого споживання».

Тема 1. Сутність свідомого споживання в різних сферах життя. Свідомий спосіб життя
Тема 2. Маркетингові дослідження в Інтернеті. Застосування інструментів Е-маркетингу для маркетингових досліджень поінформованості населення про сутність та важливість свідомого споживання.
Тема 3. Визначення рекламно-промоційного проекту: цілі, функції, завдання.
Тема 4. Структура рекламно-промоційного проекту. Середовище та учасники
Тема 5. Визначення цілей, планування та бюджетування рекламно-промоційного проекту
Тема 6. Основні форми організації рекламно-промоційного проекту
Тема 7. Інструменти моніторингу реалізації рекламно-промоційного проекту та оцінки його ефективності

Блок 3. Поширення європейського досвіду «Промоція свідомого споживання».

Тема 1. Вивчення європейських програм підтримки свідомого споживання
Тема 2. Поширення європейських практик «Промоція свідомого споживання» через інструменти Е-маркетингу
Тема 3. Стратегічні напрями розвитку свідомого споживання в Україні в контексті євроінтеграції

 • Використовуючи можливості сучасних інформаційних технологій, які включають презентації, онлайн-тестування, віртуальне навчальне середовище (ВНС) разом із традиційними формами навчання – лекціями, практичними, можна сформувати групи за інтересами для охоплення ширшої аудиторії, провести наукову конференцію, в тому числі промоційні заходи, відкриті лекції, майстер-класи, які дозволять досягти цілей проекту.
Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому