Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шимборської Яни Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Контактна особа - д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
E-mail
volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2657
Голова ради
д.т.н., проф. Скорохода В.Й. (директор ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.х.н., проф. Когут А.М. (професор кафедри органічної хімії, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.х.н., ст. досл. Мітіна Н.Є. (доцент кафедри органічної хімії, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.х.н., проф. Рябов С.В. (завідувач відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України)
Опонент - д.х.н., проф. Аксіментьєва О.І. (головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені І.Франка)
Спеціальність
102 Хімія
Назва дисертаційної роботи
Формування двошарових біологічно активних прищеплених полімерних покриттів
Автор дисертації
Шимборська Яна Андріївна
Науковий керівник
д.х.н., проф. Стецишин Юрій Богданович
Дата захисту
09.05.2024 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Шептицьких 3/4, 8-ий навч. корпус, 221 ауд.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 88-5-03 від 29.02.2024 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації