Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тупісь Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
E-mail
volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2657
Голова ради
д.т.н., проф. Знак З.О. (завідувач каф. хімії і технології неорганічних речовин, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.т.н., доц. Буклів Р.Л. (доцент каф. хімії і технології неорганічних речовин, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Марущак У.Д. (професор каф. будівельного виробництва, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Голеус В. І. (завідувач каф. хімічної технології кераміки, скла та будівельних матеріалів Українського державного хіміко–технологічного університету)
Опонент - д.т.н., проф. Пітак Я.М. (завідувач каф. технології вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Іономерні стоматологічні цементи на основі ніобійвмісних золь–гель склопорошків
Автор дисертації
Тупісь Ірина Михайлівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович
Дата захисту
08.03.2024 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 516-5-10 від 28.11.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації