Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щербань Наталії Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

д.ф.-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
E-mail
zynovii.m.mykytiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-73
Голова ради
д.ф.-м.н., проф. Микитюк З. М. (професор каф. електронної інженерії, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Бурий О.А. (професор каф. напівпровідникової електроніки, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Фечан А.В. (професор каф. програмного забезпечення, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.ф.-м.н., проф. Павлик Б.В. (завідувач каф. сенсорної та напівпровідникової електроніки факультету електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка))
Опонент - д.т.н., проф. Вісьтак М.В. (професор каф. біофізики, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка
Назва дисертаційної роботи
Контрольована модифікація електрофізичних характеристик кремнійових мікрокристалів легуванням домішками перехідних металів для сенсорної техніки
Автор дисертації
Щербань Наталія Олексівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Ховерко Юрій Миколайович
Дата захисту
25.08.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра, 3-й навч.корпус, кім. 325

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 139-5-10 від 04.07.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використання платформи Zoom

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації