Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Широн Юлії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент

Контактна особа - док. філософії Мищишин Ольга Львівна
E-mail
olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-84
Голова ради
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Станасюк Н.С. (заступник директора з науково-педагогічної роботи, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Пасінович І.І. (доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Зварич Р.Є. (завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету)
Опонент - д.е.н., проф. Копитко М.І. (завідувач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ)
Спеціальність
073 Менеджмент
Назва дисертаційної роботи
Соціально-психологічне управління підприємством
Автор дисертації
Широн Юлія Олегівна
Науковий керівник
к.е.н., проф. Чернобай Ліана Іванівна, д.ю.н., проф. Ельжбета Карска
Дата захисту
16.05.2024 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навчальний корпус, кім. 209а

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 152-5-10 від 08.04.2024 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації