Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Турчина Богдана Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Контактна особа - к.арх., доц. Топилко Світлана Ігорівна
E-mail
svitlana.i.topylko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-36
Голова ради
д.арх., проф. Лінда С.М. (завідувач каф. дизайну та основ архітектури, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.арх., доц. Онуфрів Я.О. (доцент кафедри містобудування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.арх., проф. Косьмій М.М. (перший проректор Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила»)
Опонент - д.арх., проф. Устінова І.І. (професор кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури)
Опонент - к.арх., доц. Потапчук І.В. (доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування)
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Концепція міст-садів та їх реалізація у Галичині
Автор дисертації
Турчин Богдан Романович
Науковий керівник
д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович
Дата захисту
02.05.2024 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С.Бандери, 12, головний корпус, кім.325

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 140-5-10 від 28.03.2024 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації