Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Худоби Богдана Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

Контактна особа - к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Яковина В.С. (професор каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., доц. Лиса Н.К. (доцент кафедри автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Бойко Н.І. (доцент кафедри систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Антощук С.Г. (директор Інституту комп’ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка»)
Опонент - д.т.н., проф. Говорущенко Т.О. (завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем Хмельницького національного університету)
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби аналізу параметрів оператора з використанням комп’ютерних тренажерів
Автор дисертації
Худоба Богдан Петрович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Камінський Роман Миколайович
Дата захисту
25.04.2024 - 16:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. князя Романа, 5, кім.126

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 87-5-03 від 29.02.2024 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації