Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Угриновського Богдана Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Контактна особа - д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
E-mail
dmytro.v.fedasyuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-78
Голова ради
д.т.н., проф. Федасюк Д.В. (завідувач каф. програмного забезпечення, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Теслюк В.М. (завідувач каф. автоматизованих систем керування, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Сенів М.М. (доцент каф. програмного забезпечення, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Жолткевич Г.М. (декан факультету математики і інформатики, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
Опонент - д.т.н., проф. Субботін С.О. (завідувач каф. програмних засобів, НУ "Запорізька політехніка")
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва дисертаційної роботи
Методи і засоби підвищення надійності програмного забезпечення з урахуванням процесу його старіння
Автор дисертації
Угриновський Богдан Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Яковина В.С.
Дата захисту
05.07.2022 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Наказ ректора Про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 67-5-10 від 05.05.2022 р

Захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації