План засідань профспілкового комітету працівників Львівської політехніки у 2023 р.

ПЛАН засідань комітету первинної профспілкової організації працівників Національного університету “Львівська політехніка” на 2024 рік.

24.01.2024 р.

 1. Про виконання кошторису профспілкової організації за 2023 рік.
 2. Розгляд та затвердження кошторису профспілкової організації на 2024 рік.
 3. Про спільне засідання погоджувальної комісії з підведення підсумків виконання колективного договору за 2023 рік
 4. Ознайомлення із запропонованими змінами до Закону України Про вищу освіту, аналіз нової редакції цього закону та вироблення своїх пропозицій щодо змін і доповнень.
 5. Затвердження планів роботи профспілкового комітету та комісій профкому первинної профспілкової організації працівників Національного університету “Львівська політехніка” на 2024 рік.

21.02.2024 р.

 1. Коригування плану засідань профспілкового комітету з врахуванням пропозицій комісій та членів профкому.
 2. Про стан проведення звірки профспілкового членства у підрозділах Університету на основі відповідних списків бухгалтерії.
 3. Дотримання законодавства про охорону та умови праці в усіх господарських підрозділах Університету.
 4. Про роботу пансіонату “Пролісок” в м. Трускавець у весняний  період.
 5. Нові підходи в організації відвідування театрів і проведенні інших культурно-просвітницьких заходів: їх реалізація, зауваження та пропозиції.

27.03.2024 р.

 1. Підготовка та проведення спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників університету із розгляду та узгодження актуальних поточних питань.
 2. Перспективи вирішення житлових питань в Університеті та затвердження контрольних списків черговиків на державне і кооперативне житло.
 3. Погодження планів підготовки НОТ Університету до літнього оздоровчого сезону та вартості путівок в університетські табори відпочинку.
 4. Дотримання законодавства про працю в ІАРХ, ІБІД, ІЕСК, ІСТР

24.04.2024 р.

 1. Дотримання законодавства про працю з врахуванням положень КД та додатків до нього при наданні відпусток працівникам Університету.
 2. Участь структурних підрозділів профспілки в організації відпочинку працівників Університету, їхніх дітей та членів сімей в літній період 2024 року.
 3. Про роботу пансіонату “Пролісок” в м. Трускавець в літньо-осінній період і допомога пансіонату в розвитку його матеріальної бази.
 4. Про стан організаційної роботи в профгрупах:  ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ, ІІМТ і ВКР

 29.05.2024 р.

 1. Про дотримання законодавства про працю і університетських нормативних актів щодо розподілу навчального навантаження та оплати праці викладачів.
 2. Проведення організаційних заходів для підвищення якості відпочинку та оздоровлення дітей працівників Університету і сімейного відпочинку у літній період.
 3. Стан культурно-просвітницької та фізкультурно-оздоровчої роботи в низових профспілкових організаціях.
 4. Аналіз роботи профспілкових структур із вирішення питань умов та охорони праці в підрозділах ІСТР, ІАПО, студмістечка та АЧ.

26.06.2024 р.

 1. Обговорення проблем організаційної роботи профбюро структурних підрозділів з питань збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.
 2. Стан виплати допомоги на оздоровлення  різним категоріям працівників та дотримання нормативів щодо розміру цієї допомоги.
 3. Аналіз результатів проходження медоглядів працівниками Університету.
 4. Передача прав профкому на літній період президії профкому.

25.09.2024 р.

 1. Про готовність матеріально-технічної бази університету до нового навчального року.
 2. Обговорення результатів оздоровлення дітей працівників на базах Університету та визначення кращих підрозділів із організації оздоровлення.
 3. Підготовка до проведення звітно-виборних заходів у структурних підрозділах профспілкової організації працівників Університету.
 4. Співпраця профспілкового комітету та постійно-діючих комісій профкому із адміністративними службами у питаннях соціального захисту членів  профспілки.

23.10.2024 р.

 1. Дотримання правових норм при оформленні договорів найму з працівниками університету та участь профспілкових організацій підрозділів у вирішенні питань стимулювання працівників.
 2. Підведення підсумків роботи навчально-оздоровчих таборів у літній період. Звіти директорів баз відпочинку.
 3. Про стан організаційної роботи в профспілкових підрозділах ІГДГ, ІДНІНЕМ.
 4. Підготовка та проведення свята Святого Миколая: аналіз святкування попередніх років, пропозиції та зміни у проведенні святкувань.

27.11.2024 р.

 1. Виконання заходів з підготовки матеріально-технічної бази та житлового фонду Університету до експлуатації в зимовий період.
 2. Аналіз проведення звітно-виборних конференцій у підрозділах Університету.
 3. Про заходи профбюро підрозділів Університету із збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.
 4. Організація зимового відпочинку працівників і членів їхніх сімей у НОТ “Політехнік-2” смт. Славське.

18.12.2024 р.

 1. Перевірка виконання рішень профкому, президії профкому та інших керівних органів профспілки з питань соціального захисту працівників Університету.
 2. Покращення співпраці профспілкової організації працівників із адміністративними підрозділами Університету, зокрема відділом кадрів, бухгалтерією, відділом охорони праці.
 3. Про стан виконання планів роботи комісій профкому за 2024 рік.
 4. Інформація про організацію роботи працівників Університету в січні - лютому 2025 року.
Приєднані файли
Оновлено 5 місяців тому