Основні напрями роботи Профкому

Діяльність профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки регламентована чинним законодавством України, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію, Статутом Національного університету «Львівська політехніка», програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів та іншими нормативними документами, що регулюють спілчанську діяльність колективу працівників закладу вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

До повноважень профспілкового комітету працівників входять наступні основні напрями діяльності:

 • на рівноправній основі разом з роботодавцем створення комісії для ведення колективних переговорів;
 • розробка проекту Колективного договору Національного університету «Львівська політехніка»;
 • за необхідності ініціює утворення узгоджувальної комісії для врегулювання розбіжностей під час переговорів;
 • експертна, консультативна та іншу допомога своїм представникам на переговорах з адміністрацією;
 • контроль за виконанням колективного договору;
 • контроль за дотриманням трудового законодавства;
 • участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;
 • контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з умов та охорони праці у Львівській політехніці;
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;
 • надання допомоги у проведенні заходів із запобігання захворювань, профзахворювань;
 • робота з роз’яснення житлового законодавства;
 • організація та аналіз літнього та зимового відпочинку дітей;
 • організація медичних оглядів;
 • моніторинг захворюваності тимчасової непрацездатності;
 • контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок;
 • організація літнього відпочинку у НОТ «Політехнік -1*,2 , 3», та зимового у НОТ «Політехнік-2»;
 • організація роз’яснювальної роботи та залучення працівників в профспілкову організацію;
 • створення мережі оперативного інформування членів профспілки Львівської політехніки;
 • доведення до членів профспілки інформації про роботу центральних органів профспілки, прийнятих ними рішеннях з основних напрямів діяльності;
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій (мітингів, пікетів тощо);
 • підбір та формування резерву профактиву;
 • навчання профактиву з метою підвищення рівня правового та соціального захисту спілчан.

* – з 2014 року до деокупації Криму організація літнього відпочинку у НОТ «Політехнік -1» тимчасово призупинена.

Профспілковий комітет скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за ступенем керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, здійснює представництво і захист трудових і соціально – економічних прав та інтересів працівників університету у відносинах з роботодавцем, органами влади, місцевого самоврядування та в суді (в трудових спорах).

Профспілковий комітет Львівської політехніки бере участь у колективних переговорах з адміністрацією (участь у робочій комісії) з розроблення проєкту Колективного договору, представляє трудовий колектив під час укладання Колективного договору і контролює та звітує про його виконання (Закон України «Про колективні договори і угоди»)

Представники Профкому (голова Профкому, перший заступник голови, голова виробничої комісії) беруть участь в атестаційних комісіях щодо відповідності або невідповідності того чи іншого працівника займаній посаді (Закон України «Про професійний розвиток працівників»).

Для вирішення питань оздоровчої та навчально-виховної роботи у НОТ Університету утворена табірна рада, до складу якої входить голова Профкому (Положення про табірну раду Національного університету «Львівська політехніка»).

Представники Профкому беруть участь в атестаційній комісії з атестації робочих місць для оцінки відповідності кожного робочого місця вимогам стандартів, методикам виконання вимірювань, санітарним нормам і правилам, правилам техніки безпеки та пожежної безпеки (Постанова «Про Порядок проведення атестації  робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. N 442).

Профком узгоджує правові підстави для розірвання трудового договору з членами профспілки.

У Львівській політехніці на паритетних засадах із адміністрацією та профспілкою створено комісію із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Відповідно до Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (N 19 від 19.07.2018) комісія із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо.

Профком бере участь у спільному засіданні з адміністрацією Університету з питань надання житла працівникам, веде контрольні списки черговиків на отримання житла.

Голова Профкому входить до складу Вченої ради Університету та бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні Вченої ради (Статут Національного університету «Львівська політехніка»). Відповідно до Регламенту роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 2 від 04.12.2001) Голова Профкому входить до складу бюджетної комісії.

Відповідно до положень Статуту профспілки працівників освіти і науки України профспілковий комітет делегує профспілковим організаціям структурних підрозділів (профбюро) окремі права та повноваження (Ст. 52): «Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах трудових колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій».

Загалом профспілковий комітет Львівської політехніки об'єднує 27 профбюро, до складу яких входять 72 профгрупи.

Оновлено 1 рік 11 місяців тому