Виробнича комісія профкому працівників

Напрями діяльності виробничої комісії

Налагоджує та контролює взаємостосунки адміністрації і працівників стосовно виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, відповідно до чинного законодавства.

Зокрема:

 • сприяє профкому у здійсненні статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та. гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту», закону «Про оплату праці» тощбере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку університету та підготовки Колективного договору;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду трудових спорів та у колективному трудовому спорі, що сприяє його вирішенню;
 • систематично інформує працівників та профком про поновлення нормативної бази законодавчих актів про працю та оплату праці;
 • контролює виконання адміністрацією університету законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки;
 • перевіряє законність використання надурочних робіт, а також звільнення співробітників;
 • підготовляє матеріали на розгляд президії профкому з виробничих та правових питань;
 • організує навчання з підвищення кваліфікації членів комісії, профспілкового активу з питань соціального та правового захисту;
 • надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профактиву;
 • спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні конференції трудового колективу працівників університету для розгляду проекту Колективного договору;
 • формує перелік питань до Колективного договору у розділах, що стосуються виробничих, правових питань та оплати праці;
 • пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з статутом підприємства та колективним договором;
 • бере участь у розгляді подань адміністрації щодо розірвання трудової угоди з працівниками – членами профспілки і готує відповідні матеріали на розгляд профкому;
 • розглядає скарги працівників стосовно порушення їх соціальних і трудових прав та надає консультації з питань законодавства про працю, а також організовує консультації з правових питань у фахівців обласної ради профспілки;
 • бере участь у розробленні нормативно-правових актів та положень з питань організації та оплати праці;
 • бере участь в атестації працівників університету;
 • інформує членів профспілки про свою роботу на стендах профкому та на засіданнях президії і профкому.

Склад виробничої комісії

(затверджено на засіданні Профкому НУЛП 31.03.2020):

Іличок Богдан Іванович – голова комісії - доцент каф. ТПЕ, голова профбюро, ІАПО

Тел. моб. +38 067-67-24-387
E-mail:

Члени виробничої комісії:

 1. Рибицька Ольга Мар’янівна - член комісії, доцент каф. ВМ, ІМФН
 2. Пастернак Галина Степанівна - член комісії, комендант 8 н.к.
 3. Фадєєв Сергій Вікторович - член комісії, інженер І кат., каф. НПЕ, ІТРЕ.
Оновлено 1 рік 3 місяці тому