Голова профспілкового комітету працівників Львівської політехніки

Повноваження

11 березня 2020 року відбулася XLIII звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки, на якій делегати обрали головою профкому Львівської політехніки – Романа Колодія, доцента кафедри телекомунікацій. У попередній каденції профкому він працював заступником голови.

Функції та обв'язки голови профкому Львівської політехніки

Відповідно до "Положення про первинну профспілкову організацію" та Статуту профспілки працівників освіти і науки України голова Профкому Львівської політехніки виконує наступні функції та обв'язки:

 • представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями;
 • cкликає та проводить засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;
 • вносить пропозиції профкому про обов’язки заступника  (заступників) голови профкому;
 • проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності первинної профспілкової організації;
 • організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування;
 • за дорученням конференції трудового колективу підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням;
 • двічі на рік звітується про хід реалізації колдоговірних зобов’язань на конференції трудового колективу;
 • за дорученням профспілкового комітету розпоряджається коштами первинної профспілкової організації в межах асигнувань, передбачених її бюджетом. Щороку звітує на засіданні профкому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом;
 • забезпечує виконання рішень Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;
 • подає до Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України звіти за встановленими формами;
 • організовує ведення діловодства первинної профспілкової організації, забезпечує формування і збереження архіву;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації Львівської політехніки, якщо вони не є виключно компетенцією зборів (конференції) або профкому.

Голова профкому Львівської політехніки Колодій Роман Степанович

Роман Степанович Колодій народився в 1969 р. у м. Підгайці Тернопільської області. Випускник радіотехнічного факультету  Державного університету «Львівська політехніка» 1994 р.  за спеціальністю «Радіотехніка». Трудову діяльність Роман Колодій розпочав у 1987 р. займаючи різні посади: радіомайстер складо-побутової техніки радіомайстерні (м. Підгайці), інженер-конструктор заводу «Лорта» (м. Львів). З 1995 року працює у Львівській політехніці на кафедрі «Телекомунікації»: інженер, зав. лабораторією (1997 р.), асистент (1998), старший викладач (2002). У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію і з того часу працює на посаді доцента кафедри «Телекомунікації» (ІТРЕ). За період науково-педагогічної діяльності Роман Колодій опублікував 86 науковий праць, 2 навчальних посібники та 25 навчально-методичних робіт.

За плечима Романа Колодія чималий досвід організайіної та громадської роботи: заступник декана базової вищої освіти ІТРЕ (2011–2020), голова профбюро ІТРЕ (2009–2020), заступник голови профкому працівників Національного університету «Львівська політехніка» (2015). З 2016 р. Роман Колодій очолює громадську організацію Львівського обласного козацького товариства «Українське реєстрове козацтво» – Головний Отаман товариства.

Кандидуючи на посаду голови Профкому, Роман Колодій у свої передвиборній програмі сформулював наступні цілі та задачі: збільшення чисельності спілчан Університету, підвищення поінформованості працівників про діяльність Профспілки, активізація співпраці з адміністрацією Університету, активна участь у заходах та діяльності Львівської політехніки, навчання профактиву заради підвищення рівня правового та соціального захисту усіх спілчан – працівників Львівської політехніки.

Життєва позиція, Романа Колодія, як очільника Профкому,  чітка і зрозуміла для кожного спілчанина Львівської політехніки:

«Не працівник для профспілки, а профспілка для працівників», і, як сумлінному християнину, йому близьке біблійне гасло: «Хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою» (Євангеліє від Марка, 10, 43).

Голова профкому працівників Львівської політехніки: доцент Колодій Роман Степанович
Адреса: вул. С. Бандери, 12, Головний корпус, кім.208,
Номери телефону: (032) 258-24-54, 032) 258-26-26
E-mail:  profcom@lpnu.ua
Сторінка у соцмережі Facebook
Wiki-сторінка: Профспілка працівників Львівської політехніки

Оновлено 1 рік 11 місяців тому