Ревізійна комісія

Ревізійна комісія створена для громадського контролю за фінансово-господарською діяльністю профспілкового комітету та нижчих за підпорядкуванням профорганів і підзвітна звітно-виборчій конференції профспілки університету. Вона виконує свої повноваження на основі єдності цілей колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту економічних та професійних інтересів працівників Львівської політехніки.

Ревізійна комісія обирається на звітно-виборних профспілкових зборах (конференції) з членів профспілки, які мають досвід проведення перевірок.

Ревізійна комісія обирається на термін повноважень профкому.

Члени ревізійної комісії несуть відповідальність перед профспілковими зборами (конференцією).

Ревізійна комісія контролює діяльність профспілкового комітету, зокрема:

 • здійснює контроль за виконанням кошторису;
 • оцінює правильність та доцільність використання коштів;
 • аналізує роботу з заявами та скаргами членів профспілки;
 • перевіряє стан ведення профспілкового господарства;
 • здійснює контроль за виконанням постанов зборів та засідань профкому;
 • інформує членів профспілки про використання кошторису профспілкової організації та профспілкових зборах, конференції.

Ревізійна комісія має право:

 •  перевіряти наявність коштів;
 • одержувати від вищестоящих профорганів дані про надходження коштів та їх використання відповідно до кошторису первинної організації;
 • вимагати від профкому пояснень в разі виявлення порушень;
 • пропозиції ревізійної комісії є обов'язковими до виконання.

Ревізійна комісія зобов'язана:

 • якісно проводити перевірки;
 • вчасно розробляти пропозиції з усунення виявлених недоліків.

Голова комісії бере участь в засіданнях профкому.

Склад ревізійної комісії

(обрано 11.03.2020 на XLIII звітно-виборній конференції первинної профспілкової організації працівників Національного Університету «Львівська Політехніка»):

Драпалюк Галина Степанівна – голова комісії – ст. викл. каф.ін.мов, 7 н.к, к.35, ІГСН

Тел.: (032)258-22-97
E-mail: halyna.s.drapaliuk@lpnu.ua

Члени ревізійної комісії:

1. Підгайний Ярослав Володимирович, інженер, кафедра ЕСУ, ІЕСК

V н.к., 415 ауд.,
Тел.: (032) 258-21-16

2. Присяжний Юрій Володимирович, доцент каф. ХТНГ, ІХХТ

VIII н.к, ауд. 302, 303,
Тел.: (032) 258-21-66

3. Редька Людмила Степанівна, пров. спеціаліст, ІЕСК

Деканат магістратури

4. Шийка Юлія Іванівна, доцент каф .ПЛ, ІКНІ

IV н.к., 131 ауд.
Тел.: (032) 258-27-00

5. Цимбалістий Зіновій Леонтійович, пров. інженер каф. РЕПС, ІТРЕ

XI н.к., 207 ауд.
Тел.: (032) 258-25-19

6. Предко Ростислав Ярославович, асистент каф. ТМДМ, ІІМТ

VI н.к, 306 ауд.
(032) 258-21-85

Оновлено 1 рік 11 місяців тому