Житлова комісія

Напрями діяльності житлової комісії:

 • організація та оновлення необхідних документів черговиків на отримання житла, ведення контрольних списків;
 • формування і затвердження контрольних списків черговиків;
 • здійснення аналізу виконання пунктів Колективного договору;
 • надання кваліфікованої допомоги працівникам університету з житлово-побутових питань;
 • забезпечення можливості отримання об’єктивної інформації стосовно програми будівництва житлових приміщень на земельних ділянках НУ «Львівська політехніка» та систематичне її висвітлення;
 • корегування Положення профкому, щодо отримання житла працівниками Університету та внесення відповідних змін і доповнень до Колективного договору;
 • покращення поінформованості співробітників Львівської політехніки з житлових питань шляхом періодичного оновлення інформації на стенді профкому.

Склад житлової комісії

(затверджено на засіданні профкому 31.03.2020):

Глобчак Михайло Васильович голова комісії – доцент каф. ЕРАТ, голова профбюро, ІІМТ

Тел: (032) 258-23 92
E-mail:  mykhailo.v.hlobchak@lpnu.ua

Члени житлової комісії:

 1. Паляниця Богдан Борисович,  заступник голови комісії, доцент каф. ВГА, ІГДГ.
 2. Мокра Надія Василівна, член комісії, інженер, управління НДЧ.
 3. Парнета Богдан Зіновійович, член комісії, доцент каф. БВ, ІБІС.
 4. Довга Любов Степанівна, член комісії, паспортист, студмістечко НУЛП.
Оновлено 1 рік 3 місяці тому