Профспілковий комітет працівників Львівської політехніки

Профспілковий комітет (далі Профком) Національного університету «Львівська політехніка» це виборний орган первинної профспілкової організації працівників, який здійснює делеговані йому повноваження у період між профспілковими зборами (конференціями).

Повноваження Профкому

Профком здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутом Національного університету «Львівська політехніка», програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють спілчанську діяльність колективу працівників закладу вищої освіти III-IV рівнів акредитації:

 • для здійснення організаційної діяльності профспілковий комітет проводить свої засідання 1 раз на місяць відповідно до затвердженого плану;
 • планує та організовує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями);
 • здійснює прийом та облік членів профспілки, організовує і контролює сплату членських внесків;
 • забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів.

Відповідно до «Положення про первинну профспілкову організацію» та Статуту профспілки працівників освіти і науки України установлена така структура Профкому:

 • штатні працівники:​
  • бухгалтер;
  • секретар.
 • виборні посади
  • голова профкому;
  • перший заступник голови.

Структура Профкому

Відповідно до положень Статуту профспілки працівників освіти і науки України (п. 50)  профспілковий комітет первинної профспілкової організації обирає президію профкому, формує профільні комісії:

 • президія - постійний робочий орган між засіданнями профкому;
 • комісії:
  • виробнича;
  • організаційна;
  • житлова;
  • з умов та охорони праці;
  • соціального страхування;
  • культурно-просвітницька та фізкультурної роботи;
  • аналітично-інформаційна.

Персональний склад Профкому

Згідно з п. ІІІ ухвали XLIII  звітно-виборної  конференції  первинної  профспілкової організації  працівників  (від 11.03.2020) до складу Профкому входить 35 осіб (34 обраних членів і голова профкому).

Персональний склад профкому працівників:

Голова профкому Колодій Роман Степанович

доцент каф. ТК, ІТРЕ

Антонів Уляна Степанівна                   

начальник відділу ОСДН, голова профбюро ІДН

Бабич Віктор Олексійович

с.н.с., голова профбюро НДКІ, НДКІ ЕЛВІТ

Бобецький Богдан Степанович           

голова профбюро, Інженерні служби

Бондарчук Леся Миколаївна              

інженер, ВКР

Братичак Михайло Михайлович        

доцент каф. ХТПП, ІХХТ

Вудвуд Анна Михайлівна                    

інженер, голова профбюро СКХ

Гайдук Володимир Григорович          

доцент каф. EKC, ІЕСК

Гладка Ольга Петрівна

зав. лаб. каф. ТОП, ІХХТ

Глобчак Михайло Васильович            

доцент каф. ЕРАТ, голова профбюро ІІМТ

Голодовська Олена Ярославівна       

провідний фахівець каф. ЕБПД, ІСТР

Дідик Володимир Васильович           

ст. викл. каф. МБ, голова профбюро, ІАРД

Довга Любов Степанівна                     

начальник паспортного столу, студмістечко НУЛП

Іличок Богдан Іванович                       

доцент каф. ТПЕ, голова профбюро, ІАПО

Когут Зіновій Олександрович              

ст .викл. каф. ПФН, ІМФН

Косач Наталя Іванівна                         

зав. архіву, голова профбюро АЧ

Кузик Андрій Остапович                       

ст. викл. каф. РЕПС, в.о. голови профбюро ІТРЕ

Любомудрова Надія Петрівна              

доцент каф. МПА, голова профбюро ІНЕМ

Мокра Надія Василівна                         

інженер, управління НДЧ

Найда Людмила В’ячеславівна

зав. відділом, голова профбюро НТБ

Наконечний Маркіян Володимирович

проф. каф. КСА, голова профбюро ІКТА

Олексів Галина Дмитрівна

ст. викл. каф. ІМ, голова профбюро ІГСН

Паляниця Богдан Борисович                 

доцент каф. ВГА, ІГДГ 

Паралюх Іван Петрович                         

зав. лаб. каф. ЕОМ, ІКТА

Парнета Богдан Зіновійович                

доцент каф. БВ, ІБІС

Пастернак Галина Степанівна               

комендант VIII н.к., голова профбюро ГЧ

Пелех Ярослав Миколайович              

доцент каф. ОМП, ІМФН

Процик Михайло Теодорович              

ст. викл. каф. ФГІ, голова профбюро ІГДГ

Рибицька Ольга Мар’янівна

доцент каф. ВМ, ІМФН

Семенова Зоряна Тарасівна

гол. спеціаліст, голова профбюро ПКО „Політехніка”

Семенова Ольга Євстахіївна

інженер, ІКНІ

Сіренко Галина Іванівна                       

сторож, голова профбюро служби безпеки та охорони

Фадєєв Сергій Вікторович                    

зав. лаб. каф. НПЕ, ІТРЕ

 

Персональний склад президії Профкому

Відповідно до Статуту профспілки працівників освіти і науки України (п. 50) профспілковий комітет первинної профспілкової організації обирає президію профкому – постійний робочий орган між засіданнями профкому.

За рішенням Профкому (витяг з протоколу засідання Профкому від 31.03.2020) персональний склад президії такий:

Голова профкому Колодій Роман Степанович

доцент каф. ТК, ІТРЕ

Гайдук Володимир Григорович

доцент каф. EKC, ІЕСК

Глобчак Михайло Васильович

доцент каф. ЕРАТ, голова профбюро ІІМТ

Дідик Володимир Васильович

ст. викл. каф. МБ, голова профбюро ІАРД

Іличок Богдан Іванович

доцент каф. ТПЕ, голова профбюро ІАПО

Когут Зіновій Олександрович  

ст .викл. каф. ПФН, ІМФН

Косач Наталя Іванівна

зав. архіву, голова профбюро АЧ

Кузик Андрій Остапович

ст. викл. каф. РЕПС, в.о. голови профбюро ІТРЕ

Любомудрова Надія Петрівна

доцент каф. МПА, голова профбюро ІНЕМ

Найда Людмила В’ячеславівна

зав. відділом, голова профбюро НТБ

Олексів Галина Дмитрівна

ст. викл. каф. ІМ, голова профбюро ІГСН

Паралюх Іван Петрович

зав. лаб. каф. ЕОМ, ІКТА

Парнета Богдан Зіновійович

доцент каф. БВ, ІБІС

Семенова Ольга Євстахіївна

інженер, ІКНІ

Відповідно до положень Статуту профспілки працівників освіти і науки України профспілковий комітет делегує профспілковим організаціям структурних підрозділів (профбюро) окремі права та повноваження (Ст. 52): «Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах трудових колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій».

Загалом профспілковий комітет Львівської політехніки об'єднує 27 профбюро, до складу яких входять 72 профгрупи.

Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому