Загальна інформація

Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права.

Профспілкова організація створена у Львівському політехнічному інституті (сьогодні Національний університет «Львівська політехніка») наприкінці 1947 року.

З 2002 року профспілка працівників Львівської політехніки є первинною профспілковою організацією закладу вищої освіти I-IV рівнів акредитації і перебуває у складі Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, що входить до складу галузевої Профспілки працівників освіти і науки України.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії їх діяльності»​ (№ 1045-XIV від 15.09.1999) первинна профспілкова організація працівників (далі в тексті – Профспілка) Львівської політехніки в січні 2002 року пройшла повторну реєстрацію в органах юстиції та одержала статус юридичної особи.

У межах повноважень, визначених чинним законодавством України, Профспілка Львівської політехніки самостійно визначає пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

Діяльність первинної профспілкової організації Національного університету «Львівська політехніка» регламентована:

 • чинним законодавством України;
 • законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (№ 1045-XIV, ред. № 113-IX від 19.09.2019);
 • статутом профспілки працівників освіти і науки України (2016);
 • примірним положенням про первинну профспілкову організацію (ППО) – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України (№П-30-7 від 15.11.2000 р.);
 • положенням про первинну профспілкову організацію працівників Національного університету «Львівська політехніка»;
 • програмними документами та рішеннями профспілкових органів.

Структура первинної профспілкової організації працівників

Структура первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки відповідає Положенню про первинну профспілкову організацію та Статуту профспілки працівників освіти і науки України.

Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори:

 • профспілкові збори (конференція) – проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік;
 • звітні збори (конференції) – проводяться щорічно в терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом;
 • звітно-виборні збори (конференції) – проводяться в терміни, визначені Статутом, але не рідше ніж один раз на 5 років.

Профспілкові збори (конференція) визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації.

На звітних зборах (конференції) заслуховують і обговорюють звіт профспілкового комітету і дають оцінку його роботи, звіт ревізійної комісії.

На звітно-виборних профспілкових зборах (конференції) делегати за затвердженою процедурою голосування обирають:

 • профспілковий комітет;
 • голову профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
 • заступника голови профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
 • ревізійну комісію - незалежний орган контролю діяльності профкому з терміном повноважень 5 років;
 • делегатів на обласну звітно-виборну профспілкову конференцію Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України;
 • представників до складу ради та ревізійної комісії Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України.

Відповідно до ст. 95 Статуту профспілки працівників освіти і науки України ревізійна комісія первинної профспілкової організації працівників:

 • здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ;
 • контролює стан профспілкового діловодства;
 • контролює оперативність розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

Станом на 11 березня 2020 року кількість членів Профспілки у Національному університеті Львівська політехніка складає близько 3000 осіб (з 4952 штатного складу працівників).

Оновлено 1 рік 1 місяць тому