Колективний договір Національного університету “Львівська політехніка”

Колективний договір Національного університету “Львівська політехніка”

Колективний договір (КД) – двосторонній договір між адміністрацією Національного університету “Львівська політехніка” та первинною профспілковою організацією (ППО), яка виступає від імені колективу працівників університету відповідно до свого статуту. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з виробничих, трудових і соціально-економічних питань, а також встановлюються локальні нормативні положення, що регламентують умови використання праці та відтворення робочої сили.
Колективний договір укладається на основі положень Конституції України, Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Всеукраїнськими Профспілками працівників освіти і науки України на 2021 – 2025 роки, Рекомендацій Міністерства освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України за № 1/9-26 та № 02-5/28 від 26.01.1996 р. та № 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.20 року, Статуту Національного університету “Львівська політехніка”, а також ухвали ХLІІІ профспілкової конференції працівників Національного університету “Львівська політехніка” та інших чинних законодавчих актів України.
Колективний договір є підставою для регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в університеті.
Усі працівники повинні бути ознайомлені зі Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку університету, умовами праці (у тому числі роботи за сумісництвом) та функціональними (посадовими) обов'язками, визначеними посадовою інструкцією.
Адміністрація університету зобов'язується дотримуватись чинних положень законодавства України та узгоджених локальних нормативних положень, забезпечувати виконання зобов’язань, передбачених КД, здійснювати контроль за його своєчасним виконанням, за вимогою інформувати профком ППО працівників про хід виконання Колективного договору або окремих його пунктів.

Первинна профспілкова організація зобов'язується: сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни у підрозділах університету і створенню в колективах здорового морально-психологічного мікроклімату; запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечувати вирішення згідно з чинним законодавством; утримуватись від організації страйків з питань, внесених до КД, за умови їх вирішення в установленому законодавством порядку. Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, здійснює поточний контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених договором, виконує свої зобов’язання і разом з ректоратом організовує виконання спільних зобов'язань, періодично заслуховує інформацію про виконання Колективного договору (окремих його пунктів) та вимагає усунення виявлених недоліків, спільно з ректоратом звітує Конференції трудового колективу Національного університету “Львівська політехніка” про виконання договору за звітний період.
Відповідальними особами від профкому є голова профкому та голови відповідних комісій.

Оновлено 1 місяць 3 тижні тому