Наукова діяльність кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Монографії, підручники, навчальні посібники, науково-популярні книги працівників кафедри

2010 р. Княже місто Володимир [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vlp.com.ua/node/4611

2010 р. Нарис історії авіаційної промисловості України (1910-ті – 1980-ті рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/4982

2010 р. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/4612

 

2011 р. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/7360

2012 р. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/9247

2013 р. Історія української культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/10086

2015 р. Історія української культури: європейський контекст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/14974

2016 р. Доцент ІГСН видав у харківському «Клубі сімейного дозвілля» книжку про Євгена Коновальця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/news/dotsent-igsn-vydav-knyzhku-pro-yevgena-konovaltsia

2016 р. Doctores honoris causa Львівської політехніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/20285

2016 р. Львівська політехніка у пресі (1844–1900) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/15727

2016 р. Історія військового формування Січових стрільців (1917–1919 роки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/15154

2016 р.

2017 р. Археологія України (середньовічна доба) ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/17295

2019 р. Історія України: суспільство, культура, державність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/19918

2020 р. Історія музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/node/20413

2021 р. Нові штрихи до історії науки у Львівській політехніці: книжкова новинка ІГСН і кафедри ІМКС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/news/novi-shtrykhy-do-istorii-nauky-u-lvivskii-politekhnitsi-knyzhkova-novynka-ihsn-i-kafedry-imks, https://vlp.com.ua/node/20285

 

Конференції та науково-дослідні заходи

 

Оновлено 8 місяців 1 тиждень тому