Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Завідувач кафедри: к.істор.н., доц. Хома Іван Ярославович
Заступник завідувача кафедри із загальних питань: к.iстор.н., старший викладач Банах Василь Михайлович
Адреса
вул. Митрополита Андрея 3, 4-й н. к., кім. 202
E-mail
imks.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-59
Місія кафедри:
«Генерація нових прогресивних смислів та значень історико-культурної спадщини, надання механізмів та орієнтирів для відповіді на актуальні питання в контексті презентації та інтерпретації культурного надбання України.»

Новини