Навчальний процес кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини здійснює навчання за трьома освітніми програмами: бакалавр («Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм»), магістр («Управління культурною спадщиною та культурним туризмом») та доктор філософії («Історія та археологія»).

Ключові дисципліни бакалаврської програми «Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм», які формують основні фахові компетентності, можна умовно поділити на три блоки: музейна справа, охорона пам’яток історії та культури і культурний туризм. Базовими дисциплінами бакалаврської програми зокрема є «Історія музеїв світу і музейний туризм», «Експозиційна робота музеїв», «Туристичні ресурси України», «Музеї, пам’ятки місцевих громад як культурний ресурс туризму».

Магістерська програма «Управління культурною спадщиною та культурним туризмом» спрямована на навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, людей, які працюють в  галузі культури, стратегії і розвитку місцевої історичної спадщини як ресурсу та розвитку культурного туризму в регіоні. Ключові навчальні дисцилліни: «Залучення громади у сферу культурної спадщини», «Маркетинг та PR для музеїв і об’єктів культурної спадщини», «Культурна спадщина: інтерпретація та комунікація».

Третій (освітньо-науковий) рівень доктора філософії передбачає такі ключові для фахових компетентностей курси, як «Прикладні методи дослідження історичних джерел», «Історія елітарних станів українського суспільства», «Ґенеза української музейної справи в контексті національного культурного розвитку».

Кафедра розробила програму для підвищення кваліфікації працівників сфери культури і мистецтва «Управління трансформаціями у сферах музейництва та культурної спадщини».

Кафедра забезпечує навчання загальноуніверситетської дисципліни «Історія державності та культури України», формуючи світоглядну компетентність у студентів.

Каталог освітньої програми: бакалаврат - http://directory.lpnu.ua/majors/IHSS/6.027.00.03/8/2021/ua/full;

Магістратура - http://directory.lpnu.ua/majors/IHSS/8.027.00.03/19/2021/ua/full:

Курси підвищення кваліфікації - https://lpnu.ua/upravlinnia-transformatsiiamy-u-sferakh-muzeinytstva-ta-kulturnoi-spadshchyny.

Оновлено 8 місяців 2 тижні тому