Історія кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Кафедру було засновано 1991 р. Станом на 2022 р. у штаті кафедри 20 науково-педагогічних працівників, серед яких 3 доктори наук, 16 кандидатів наук.

Від часу заснування кафедру очолювали:

Д. і. н., професор Дещинський Леонтій Євгенович (1991-2005 рр.);

К. політ. н., доцент Батенко Тарас Іванович (2005-2006 рр.);

К. і. н., доцент Зінкевич Роман Дмитрович (2006-2009 рр.);

К. ф. н., доцент Комова Марія Василівна (2009-2011 рр.);

Д. ф. н., професор Дуцяк Ігор Зенонович (2011-2013 рр.);

Д. пед. н., проф. Вербицька Поліна Василівна (2013-2021рр.);

К. і. н., доцент Хома Іван Ярославович (від 2021 р. і до сьогодні).

Кафедра функціонує як професійний навчально методичний та науковий підрозділ, організовуючи викладання базових навчальних дисциплін з історії та культури України для студентів інженерно-технічних, економічних і гуманітарних спеціальностей.

Викладачі кафедри проводять ґрунтовну роботу для впровадження європейських підходів у зміст та викладання навчальних дисциплін, а також забезпечення студентів навчальними виданнями, які відповідають сучасному рівню розвитку науки й освіти. Зважаючи на зв’язок між науковою кваліфікацією та якістю викладання, на кафедрі особливу увагу приділяють науково дослідній роботі. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 032 — «Історія та археологія».

Від 1997 до 2014 років кафедра видавала науковий фаховий журнал з історії «Держава та армія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vlp.com.ua/periodicals/bulletins/army

Від 2014 до 2020 років кафедра видавала науковий фаховий журнал з історії «Історико-культурні студії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://science.lpnu.ua/uk/hcs

Упродовж 2013-2019 років викладачі кафедри розвивали науково-дослідну тему «Інноваційний потенціал історико-культурної спадщини». Стратегічні завдання роботи кафедри визначено потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищенням якості професійної підготовки і розширенням світогляду майбутніх технічних спеціалістів. Колектив кафедри, відповідаючи на суспільні виклики, пропонує студентам засоби для розуміння складних взаємозв’язків історичного минулого, критичного переосмислення соціокультурного досвіду, формування бачення їх майбутнього та усвідомлення власної ролі у конструктивному суспільному діалозі та демократичному поступі України.

Упродовж 2013-2014 рр. кафедра розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство», з 2020 року зі спеціальності «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм». Наші студенти можуть реалізувати свої професійні знання у сфері екскурсійних послуг, експозиційної та науково-дослідної роботи, пов’язаної із комплектуванням музейних фондів, атрибуцією та рекламної діяльності. Високу якість знань та практичних навичок студентів забезпечує проходження практики в музеях, історико культурних заповідниках, пам’яткоохоронних організаціях, в підрозділах органів управління культурою та культурною спадщиною, а також їх активне залучення до наукової роботи, зокрема до участі в студентських конференціях, семінарах, тренінгах.

Упродовж 2018-2019 рр. кафедра реалізовувала міжнародний українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наративів: від теорії до практики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/news/u-politekhnitsi-vidbulasia-konferentsiia-shchodo-naratyviv-u-suchasnomu-muzei .

Упродовж 2000 – 2010 рр. кафедра здійснювала підготовку бакалаврів та спеціалістів за освітньої програмою «Документознавство та інформаційна діяльність».

З 2013 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» - освітня програма «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм».

Упродовж 2017-2021 рр. кафедра здійснювала підготовку магістрів за освітньої-програмою «Музеєзнавство, пам’яткознавство». 2021 року ця освітня програма оновлена та змінила назву на «Управління культурною спадщиною та культурним туризмом».

Здобувши освіту за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство», випускники матимуть змогу реалізувати свої компетентності в музеях та закладах музейного типу, у виставкових залах та галереях, у турагенціях, в історико-культурних заповідниках, органах управління культурою та культурною спадщиною, та у закладах, які надають екскурсійні послуги.

Випускники зможуть працювати спеціалістами державної служби у сфері культури, екскурсоводами, менеджерами соціокультурної діяльності, дизайнерами музейних експозицій, організаторами галерей та виставок, фахівцями зі зберігання культурних цінностей.

Оновлено 8 місяців 2 тижні тому