Опитування зацікавлених сторін

У 2021-2022 роках на кафедрі фінансів проведено опитування здобувачів вищої освіти освітніх програм за двома рівнями вищої освіти (бакалаврським, магістерським).

Опитування проводилося перед семестровим контролем (бакалаври - жовтень, магістри - квітень).

Мета опитування: моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти освітніх програм за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» якістю освітніх послуг та освітнього середовища НУ «Львівська політехніка».

Результати опитувань (2021 рік)

Анкета 1. Оцінювання якості надання освітніх послуг НУ «Львівська політехніка»:

Анкета 2. Оцінювання якості освітнього середовища НУ «Львівська політехніка»:

Результати опитувань (2022 рік)

Анкета 3. Якість викладання за дисципліною очима студентів:

Оновлено 1 рік тому