Академічні досягнення студентів

Діяльність науково-дискусійного гуртка «ФІНАНСИСТ»
Загальні відомості

Студентський науково-дискусійний гурток «Фінансист» створений за ініціативою студентів-інтузіастів та викладачів кафедри фінансів, які задають йому постійного ритму життя. Злагодженість у думках, поглядах і міркуваннях завжди панує між членами гуртка.

 • Учасники гуртка: здобувачі вищої освіти бакалаврського і магістерського рівнів, які працюють над індивідуальними науково-дослідними завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі фінансів.
 • Мета наукового гуртка: залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.
 • Завданнями наукового гуртка: розкриття здібностей студентів у різних напрямках наукової діяльності; формування креативної особистості; сприяння вирішенню конкретних проблем, які стоять на сучасному етапі розвитку під керівництвом викладачів; набуття студентами досвіду у організації та участі у науковій роботі, зокрема у конференціях, засіданнях, круглих столах, форумах.

Серед учасників науково-дискусійного гуртка «Фінансист» є  призери олімпіад, конкурсів наукових робіт,  конференцій,  круглих столів тощо. Вони організовують тренінги, наукові вечірки, беруть інтерв’ю у відомих та успішних людей. Все це збагачує їхні знання, сприяє всебічному розвитку та здобуттю необхідних професійних якостей.

Керівник гуртка Урікова О.М. – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук.

Наукові консультанти – науково-педагогічні працівники кафедри фінансів.

Місце проведення: вул.  Митрополита Андрея, 5, IV н.к., кафедра фінансів.

 

Досягнення учасників науково-дослідного гуртка

 

Переможці студентської науково-технічної конференції  (2022 р.)

80-та студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка» секції «Економіка і менеджмент» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування» (І етап).

1 місце: Студентка гр. ФБ-44 Мисько Ю.В. (підсекція «Актуальні питання управління публічними фінансами», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Урікова О.М.);

2 місце: Студент гр. ФБМ-21 Ющик Ю.В. (підсекція «Проблеми розвитку фінансового ринку», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Побурко О.Я.);

3 місце: Студентка гр. ФБ-31 Адаменко Д.В. (підсекція «Особливості та перспективи розвитку корпоративних фінансів», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Желізняк Р.Й.).

80-та студентська науково-технічна конференція ІНЕМ (ІІ етап).

У десятці кращих тез доповідей по ІНЕМу - студентка гр. ФБ-44 Мисько Ю.В. (Тема доповіді: Вплив російсько-української війни на світову економіку; науковий керівник – к.е.н., доц. Урікова О.М.)

 

Переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2022 р.):

 1. Кудь А. О. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році, Спеціальність "Підприємництво", – Етап 2 – ІІ місце,  Диплом ІІ ступеня;
 2. Папірник С. Є. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році, Спеціальність "Цифровізація економіки", – Етап 2 – І місце,  Диплом І ступеня;
 3. Подарин А. Р. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році, Спеціальність "Облік і оподаткування", – Етап 2 – ІІІ місце,  Диплом ІІІ ступеня;

Студенти, які отримують нагороди (2022р.):

 1. Скіп Роксолана Андріївна – Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти (01.09.2022 - 31.12.2022).
 2. Антощук Ілля Анатолійович – Стипендія Верховної Ради України (01.09.2022 - 30.06.2023).

Переможці студентської науково-технічної конференції  (2021 р.)

79-та студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка» секції «Економіка і менеджмент» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування». (І етап).

1 місце: Студент гр. ФБМ-11 Антощук І.А. (підсекція «Актуальні питання управління публічними фінансами», науковий керівник – д.е.н., професор кафедри фінансів Хома І.Б.);

2 місце: Студентка гр. ФБМ-11 Папірник С.Є. (підсекція «Проблеми розвитку фінансового ринку», науковий керівник – к.е.н., професор кафедри фінансів Партин Г.О.);

3 місце: Студентка гр. ФБ-32 Рискальчук А.О. (підсекція «Особливості та перспективи розвитку корпоративних фінансів», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Урікова О.М.).

79-та студентська науково-технічна конференція ІНЕМ. (ІІ етап).

Переможець - студент гр. ФБМ-11 Антощук І.А. (Тема доповіді: ОВДП як важіль впливу на фіскальну та монетарну політику в Україні.; науковий керівник – д.е.н., проф. Хома І.Б.)

Переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2021 р.):

 1. Кудь А. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Чорноморська наука 2021»;
 2. Василюк Т.В. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси і кредит», ІІІ місце.

 

Переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2021 р.):

 1. Василюк Т.В. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси і кредит», – Етап 2 – ІІІ місцеДиплом ІІІ ступеня;
 2. Антощук І. А. 79-а Студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка», Етап 2 1 місце, Диплом Національного університету «Львівська політехніка»;
 3. Карда А. І., Колосовська І. В., Кузик Н. В., Коваль І. М. Монетарна політика: виклик НБУ університетам, Етап 1 сертифікат учасника;
 4. Кудь А. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Чорноморська наука 2021», – Етап 1 сертифікат учасника;
 5. Люкова В. Р. Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, Етап 2 сертифікат учасника.

Студенти, які отримують нагороди (2021р.):

Василюк Тетяна Володимирівна - Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни "фінанси і кредит" (06.04.2021 - 07.04.2021).

Переможці студентської науково-технічної конференції (2020 р.):

78-ма студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка» секції «Економіка і менеджмент» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування». (І етап).

1 місце: Антощук І.А. Тема: «Взаємозалежність рівня інфляції та розміру облікової ставки НБУ у 2020 році», керівник к.е.н., доц. Бондаренко Л.П.

2 місце: Скіп Р.А. Тема: «Аналіз результатів діяльності національних підприємств», керівник к.е.н., доц. Скоропад І.С.

3 місце: Савуляк В.М. Тема: «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в контексті євроінтеграції», керівник к.е.н., доц. Кондрат І.Ю.

Переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2020 р.):

 1. Моторя К.В. - VII Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»;
 2. Гоменюк В.В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  спеціалізації «Фінансова безпека»;
 3. Прокопець Н.С. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Страхування»;
 4. Кудь А.О. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Банківська справа», І місце;
 5. Тарабінович А.Б. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Банківська справа», ІІІ місце;
 6. Драла Р.І. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Фінанси і кредит»;
 7. Моторя К.В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Фінанси і кредит», ІІІ місце;
 8. Ярмошук А.Ю. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Фінанси і кредит»;
 9. Вряшник А.В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування»;
 10. Монетарна політика: виклик НБУ університетам – конкурс студентських наукових команд: (учасники команди: Григорук Г.Ю., Кудь А.О., Кузовкін А.І., Люкова В.Р., Невиняк О.А., Папірник С.Є., Пелиньо П.П., Савуляк В.М., Ющик Ю.В.).

Стипендії та премії (2020 р.)

 1. Тарабінович Антоніна Богданівна - премія облдержадміністрації та обласної ради;
 2. Кудь Анастасія Орестівна - премія облдержадміністрації та обласної ради;
 3. Моторя Катерина Вадимівна - стипендія Президента України.

Закордонні відрядження (за програмою подвійних дипломів) (2020 р.)

 1. Доколяса Анастасія Тарасівна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 2. Кокоєйко Олеся Сергіївна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 3. Гузар Василь Іванович (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 4. Ференц Ілля Миколайович (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 5. Ющик Юрій Володимирович (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ). Краківський економічний університет. 11.12.2020 р. - 11.12.2020 р.).

Всього студентських публікацій за 2020 рік: 26 статей, 66 тез доповідей.

 

Переможці студентської науково-технічної конференції (2019 р.):

77-ма студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка» секції «Економіка і менеджмент» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування». (І етап).

1 місце: Мартинюк Д.Я. Тема: «Ризики криптовалюти та методи їхнього регулювання», керівник к.е.н., проф. Партин Г.О.

2 місце: Тарабінович А.Б. Тема: «Шляхи удосконалення банківських переказів на сучасному етапі розвитку вітчизняного фінансового ринку, керівник д.е.н., проф. Хома І.Б.

3 місце: Неспляк Х.Ф. Тема: «Кредитні спілки: переваги та недоліки діяльності в Україні», керівник к.е.н., доц. Скоропад І.С.

Переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2019 р.):

 1. Селецька Т.О. - Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», ІІІ місце;
 2. Прокопець Н.С. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування»;
 3. Моторя К.В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році, ІІ місце;
 4. Карпенко А.О. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році.

Закордонні відрядження (за програмою подвійних дипломів) (2019 р.)

 1. Антощук Ілля Анатолійович (культурний обмін та участь у сольних концертах. Концерти, Торрев'єха, Валенсія, Рохалес (Іспанія). 28.08.2019 р. - 10.09.2019 р.);
 2. Бренич Вікторія Михайлівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 3. Величко Ірина Ігорівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 4. Гузар Василь Іванович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 30.09.2019 р. - 15.12.2019 р.).
 5. Дидів Степан Іванович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 6. Кравчук Поліна Юріївна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 7. Михальчук Владислав Андрійович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 8. Олійник Мар'яна Володимирівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 9. Роскіна Анна Юріївна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. - 12.04.2019 р.).
 10. Ференц Ілля Миколайович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 30.09.2019 р. - 15.12.2019 р.).
 11. Пелих Владислав Олександрович (проходження практики в рамках договору про практику студентів № 427-5-2019 від 18.03.2019р. Компанія Martrade Group, Дюссельдорф (Німеччина). 03.05.2019 р. - 18.05.2019р.).
 12. Величко Ірина Ігорівна (стажування за програмою Leopolis for Future. АТ "Нест Банк", Варшава (Польща). 28.06.2019 р. - 25.08.2019 р. ).

Всього студентських публікацій за 2019 рік: 21 стаття, 74 тези доповідей.

 

Переможці студентської науково-технічної конференції (2018 р.).

76-та студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка» секції «Економіка і менеджмент» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування». (І етап).

1 місце: Дяків П.І. Тема: «Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні», керівник к.е.н., доц. Кондрат І.Ю.

2 місце: Гузар В.І. Тема: «Особливості розвитку ринку ОВДП в Україні», керівник ст. викл. Познякова О.І.

3 місце: Гайдін О.Д. Тема: «Принцип витягнутої руки» як основний метод контролю за ціноутворенням в господарських об’єднаннях», керівник д.е.н., проф. Бондарчук М.К.

Переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад:

 1. Роскіна А.Ю. - ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» спеціалізації «Страхування», ІІІ місце;
 2. Гандзюк Ю.О. - ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит», ІІІ місце;
 3. Пендрак З.В. - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», ІІ місце;
 4. Письменний О.В. - ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа», ІІ місце.

Стипендії та премії (2018 р.)

 1. Письменний Олексій Володимирович - стипендія Президента України.

Закордонні відрядження (за програмою подвійних дипломів) (2018 р.)

 • Батюк М.С. (Міжнародне стажування у рамках проекту "Leopolis for future" у компанії "KPMG Sp. z o.o." (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 • Письменний О.В. (Міжнародне стажування у рамках проекту "Leopolis for future" у компанії "KPMG Sp. z o.o." (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 •  Возняк Т.С. (Міжнародне стажування у рамках проекту "Leopolis for future" у компанії "Nest Bank SA" (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 • Хома І.М. Міжнародне стажування у рамках проекту "Leopolis for future" у компанії "Nest Bank SA" (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР.

Всього студентських публікацій за 2018 рік: 16 статей, 61 теза доповідей.

 

Переможці всеукраїнських студентських олімпіад(2017 р.):

 1. Благій А.С. - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси», ІІ місце;
 2. Гандзюк Ю.О. - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», ІІ місце;
 3. Русіян А.В. - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», ІІІ місце;
 4. Ткачук Г.С. - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Банківська справа», ІІІ місце.

Закордонні відрядження (за програмою подвійних дипломів) (2017 р.)

 • Русіян А.В. (Міжнародне стажування у рамках проекту "Leopolis for future" у компанії "Mezzanine management Poland Sp. z o.o." (Варшава). проходження переддипломної практики за темою МДР. 28.06.2017 р. - 31.10.2017 р.).
 • Пістун Х.І. (Міжнародне стажування у компанії Lely international NV (Maassluis, Netherlands), Netherlands (№ 450-1/В-10 від 10.03.2017 р.). 01.04.2017 р. –30.06.2017 р.)). (переможець - 1 місце).
 • Марків І.В. (Стажування у компанії Diamond FMS B.V. Київ, Україна). (переможець – 2 місце).
 • Біканова К.В. (Стипендіальна програма Завтра. UA  Фонду Віктора Пінчука. Київ. 01.12.2016 р. - 01.02.2017 р.; 02.02.2017 р.-01.03.2017 р.; 02.03.2017 р.-30.04.2017 р.)

Всього студентських публікацій за рік: 6 стаття, 76 тези доповідей.

Приєднані файли
Оновлено 7 місяців 2 тижні тому