Партнери кафедри

 • АТ «Ощадбанк»

Співпраця в межах угоди (№ 68-102-100 від 05/10/2017р.), що спрямована на задоволення потреб підготовки висококваліфікованих кадрів для фінансово-кредитної та банківської системи України. Створення передумов для здійснення організації ефективної підготовки сучасних фахівців шляхом безперервного багаторівневого процесу навчання з високим рівнем теоретичних знань із фундаментальних і спеціальних дисциплін, практичних навичок, обміну досвідом роботи

 • Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Співпраця в межах угоди з метою об’єднання зусиль і можливостей у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, проведення наукових досліджень і інтеграції науки і освіти

 • Національний гірничий університет Міністерства освіти та науки України

Договір з метою співробітництва та встановлення ділових взаємовигідних відносин між кафедрою економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету та кафедрою фінансів Національного університету «Львівська політехніка» щодо підвищення якості навчального процесу, науково-дослідних робіт, підготовки фахівців та інформованості сторін.

 • Вища Торгова школа ім. Б.Марковскего м. Кельце (Республіка Польща)
 • Асоціація міжнародної інтеграції та сприяння розвитку ділового партнерства м. Львів,

Договір з метою налагодження дружніх зав’язків та взаємовигідної співпраці

 • Донецький університет економіки та права

Договір з метою встановлення ділових взаємовигідних відносин між кафедрою фінансів Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України та кафедрою фінансів ДонУЕП з наукової, навчальної та навчально-методичної роботи для підвищення якості підготовки фахівців та інформованості сторін в інтересах розвитку вищої освіти України.

 • Кафедра банківської справи Університету банківської справи НБУ
 • Кафедра банківської справи Тернопільського національного економічного університету
 • Кафедра банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ
 • Кафедра фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «ЛП»
 • Кафедра банківської справи Львівської комерційної академії

Договір про міжкафедральне співробітництво у навчально-методичній та науковій роботі у рамках науково-навчального комплексу «ЕКОНОМОСВІТА»

Оновлено 1 рік тому