Освітня діяльність кафедри фінансів

Кафедра фінансів здійснює підготовку професіоналів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими освітніми програмами:

  1. Освітньо – професійна програма «072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  2. Освітньо – професійна програма «072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Освітньо – наукова програма «072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма навчання).
  4. Освітньо – наукова програма «072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»» третього (освітньо-наукового - PhD) рівня вищої освіти.

Освітні програми.

Оновлено 3 тижні 3 дні тому