Довідник університету


Назва Контактна особа Адреса Номер(и) телефону
Кафедра теоретичної та практичної психології Завідувач кафедри: д. психол. наук, професор Сняданко Ірина Ігорівна Проспект В'ячеслава Чорновола 57 (36 навчальний корпус). Кабінет № 506 кафедра ТПП. Кабінет № 507 Завідувач кафедри 258-32-43 (кафедра)
258-32-44 (завідувач)
Центр інноваційних освітніх технологій Директор центру: кандидат педагогічних наук, доцент Носкова Маргарита Вячеславівна вул. В. Чорновола 57, 3й поверх, м.Львів, 79005 Приймальна: кабінет 313, тел. 258-32-38
Директор: кабінет 312, тел. 258-32-39
Укладання договорів з фізичними та юридичними особами: кабінет 304, тел. 258-32-34
Організація навчання, видача сертифікатів: кабінет 311, тел. 258-32-37
Центр Британського Права Координатор: Ірина Софінська
Проректор з навчально-виробничої роботи Проректор з навчально-виробничої роботи: д.т.н., професор Крайовський Володимир Ярославович вул. С. Бандери 12, 13-й н.к., кім. 17 (032) 258-20-05
Студентське містечко Директор: Гельжинський Ігор Ігорович вул. Лукаша 1, кім. №1 (032) 238-60-84
(032) 258-10-01
Кафедра інформаційних систем і технологій Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 506, 402 (032) 258-24-75
Кафедра фінансів, обліку і аналізу Завідувач кафедри: Гориславець Павло Анатолійович, к.е.н., доц. вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 308, 309 (032) 258-25-68
Кафедра економіки і маркетингу в.о. завідувача кафедри: д.е.н., професор Безпарточний Максим Григорович вул. Горбачевського, 18, 32-й навчальний корпус, кім. 301, кім. 407, кім. 408 (032) 258-24-86
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович Карпінського 2/4, 1-й навч. к., кім.211 (032) 258-32-25
(032) 258-32-21
(032) 258-32-23
Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» - International “Integration” Centre for Professional Partnerships Директор: Шаповалова Тетяна Вікторівна вул. Є. Коновальця, 4, 29-й н.к., кім. 104 (066) 266 48 50
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович вулиця Карпінського, 2/4, кімната 101 (032) 258-32-59
Кафедра екології та збалансованого природокористування Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович пл.Св.Юра 3/4, 8-й навч. к., кім. 122., 79013 (032) 258-24-53
(032) 258-26-49
(068) 505-99-02
Кафедра туризму Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович Карпінського 2/4, 1-й навч.к., кім. 209 (032) 258-32-26
(032) 258-32-27
Кафедра цивільної безпеки Завідувач кафедри: д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович пл. Св. Юра 1, 3 -й н.к., кім. 131 (032) 258-25-26
(032) 258-27-17
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович пл.Св. Юра, 2, 8-й н.к., кім. 305 (032) 258-27-13
(032) 258-21-66
Кафедра хімії і технології неорганічних речовин Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович пл.Святого Юра 9, 9 -й н.к., кім. 315 (032) 258-21-72
(032) 258-21-72
Кафедра органічної хімії Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Дончак Володимир Андрійович пл.Святого Юра 2, 8-й н.к., кім. 204 (032) 258-25-50
(032) 258-27-71
Національний контактний пункт «Інформаційно-комунікаційні технології» Координатор: Кульчицький Іван Іванович вул. Петра Панча 11/3 +380509292396
+380509292396
Національний контактний пункт «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри» к.т.н. Лазько Галина Вікторівна вул. С. Бандери, 12, к. 344 Tel.: (032) 258-27-46
Fax: (032) 237-50-89
Кафедра хімічної технології переробки пластмас Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович пл. Св. Юра, 3/4, 8 -й н.к., кім. 146 (032) 258-25-97
(032) 258-21-86
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації: д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 212 (032) 258-20-50
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків: д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 343 (032) 258-24-21
Відділ по роботі з іноземними студентами Начальник відділу: Купчак Сергій Іванович вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 345 (032) 258-26-10
Підготовче відділення для іноземних громадян Завідувач відділення: к.ф.н., доц. Моторний Андрій Володимирович вул. Карпінського 2/4,1-й н.к., кім. 313 (032) 258-27-41
(032) 258-27-53
(032) 255-02-51
Кафедра хімічної технології силікатів В.о. завідувача кафедри д.т.н., проф. Луцюк Ірина Володимирівна пл. св. Юра, 9, 9 -й н.к., кім.114 (032) 258-21-67
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Лубенець Віра Ільківна пл.Св. Юра, 3/4, 8 -й н.к., кімн. 223 (032) 258-22-09
Кафедра технології органічних продуктів Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович пл.Св. Юра, 2, 8 -й н.к., кім. 335 (032) 258-26-81
(032) 258-26-33
Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Шаповал Павло Йосифович Львів, пл. Св. Юра 9, 9-й навчальний корпус, кімн. 223, 215 (032) 258-27-68
Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів» в.о. директора ЦККНО Шаповал Павло Йосифович м. Львів., пл. Св. Юра, 9, кімн. 212, 216
Проректор з наукової роботи Проректор з наукової роботи: д.т.н., професор Демидов Іван Васильович вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 306 (032) 258-20-25
Управління науково-дослідної частини Начальник науково-дослідної частини: д.т.н., ст.досл. Небесний Роман Володимирович вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 308 (032) 258-24-13 – начальник науково-дослідної частини
(032) 258-22-46 – вчений секретар науково-дослідної частини
Науково-технічна рада Голова: д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Демидов Іван Васильович вул. С. Бандери, 12, головний корпус (032) 258-22-46
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Голова товариства: к.с.-г.н., доц. кафедри ЕЗП Тимчук Іван Степанович вул. С. Бандери 12, Головний корпус (097) 149-88-63
Кафедра прикладної лінгвістики Завідувач кафедри: д.філол.н., проф. Левченко Олена Петрівна вул. Степана Бандери 30, 5-й н.к., кім. 407 (032) 258-27-00
(032) 258-21-38
(032) 258-23-28
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Романишин Юрій Михайлович вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 113 (032) 258-25-06
Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем Завідувач кафедри: д.т.н, доц. Оборжицький Валерій Іванович вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 203 (032) 258-25-19
Кафедра напівпровідникової електроніки Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович пл. Св. Юра 1, 3-й н. к., кім. 323 (032) 258-21-53
(032) 258-26-27
Кафедра телекомунікацій Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 302 (032) 258-27 43
(032) 258-24-44
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Завідувач кафедри: д.т.н., професор, Горбатий Іван Володимирович вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 105 (032) 258-21-56
Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії д-р техн. наук, проф. Андрущак Анатолій Степанович
Випробовувальна лабораторія «ЕКОХІМСЕРТ» д-р техн. наук, проф. Мальований Мирослав Степанович (032) 258-24-53
Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович +38 (032) 258-25-41
Галузева науково-дослідна виробнича лабораторія з дослідження, обстеження, реконструкції та виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд канд. техн. наук, доцент Барабаш Володимир Михайлович вул. Карпінського 6, ІІ навч. корпус, кімната 225 б; вул. Колеси 2, корпус №23. +38 (032) 258-24-67;
+38 (032) 258-23-84
Галузева науково-дослідна лабораторія з геодезичного забезпечення кадастру та управління природними ресурсами території України Керівник: д.т.н., доцент Губар Ю.П. +38 (032) 258-26-31;
Галузева науково-дослідна лабораторія з геодинаміки д-р техн. наук, проф. Заблоцький Федір Дмитрович +38 (032) 258-22-03
Галузева науково-дослідна лабораторія з геоінформаційних систем та технологій д-р т. наук, проф. Глотов Володимир Миколайович +38 (032) 258-26-39
+38 097-934-19-78
Галузева науково-дослідна лабораторія з діагностики технічного стану автомобільних доріг, аеродромів і супутніх їм інженерних споруд ст. викладач каф. Стечишин Степан Михайлович +38 (032) 258-25-17
Галузева науково-дослідна лабораторія з обстеження, випробування і реконструкцій мостів, конструкцій будинків та інженерних споруд д-р техн. наук, проф. Кваша Віктор Григорович +38 (032) 258-24-39
Галузева науково-дослідна лабораторія з оптимізації, дослідження, обстеження та проектування конструкцій будівель і споруд канд. техн. наук, доц. Мельник Ігор Володимирович +38 (032) 258-22-93;
+38 (032) 258-22-93;
Галузева науково-дослідна лабораторія систем автоматизованого проектування аналогових мікроелектронних вузлів радіоелектронної апаратури д-р техн. наук, проф. Лобур Михайло Васильович +38 (032) 258-26-74
Галузева науково-навчальна лабораторія геодезичного моніторингу і рефрактометрії д-р техн. наук, проф. Третяк Корнилій Романович +38 (032) 258-26-98
Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації д. т. н. проф. Дудикевич Валерій Богданович вул. Кн. Романа 1, 19-й корпус, км. 204
Випробувальна лабораторія «Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства» д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна 10-й корпус, кімн. 28 +38 (032) 258-25-13
Навчально-науково-виробничий центр «Інформаційні технології та системи» д-р техн. наук, проф. Шаховська Наталія Богданівна
Наукова термінологічна лабораторія д-р техн. наук, проф. Рицар Богдан Євгенович +38 (032) 258-22-56
Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор» Науковий керівник: д-р політ. наук, проф. Турчин Ярина Богданівна вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., кім. 314 +38 (032) 258-23-20
+38 (098) 444-87-64
Науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління д-р техн. наук, проф. Цмоць Іван Григорович +38 (032) 258-26-47
Науково-дослідна лабораторія «Зовнішньоекономічна та митна діяльність» д-р екон. наук, проф. Мельник Ольга Григорівна +38 (032) 258-27-25
Науково-дослідна лабораторія «FinTechLab» д-р екон. наук, проф. Подольчак Назарій Юрійович +38 (032) 258-26-30
Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів д-р техн. наук, проф. Грицай Ігор Євгенович +38 (032) 258-26-40;
+38 (032) 258-25-01
Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів електровакуумного виробництва д-р техн. наук, проф. Стоцько Зіновій Антонович 14 навч. корпус, 3 поверх, 71 аудиторія +38 (032) 258-21-55
Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів та обліку енергоносіїв д-р техн. наук, проф. Пістун Євген Павлович 10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 72 +38 (032) 258-25-16
Науково-дослідна лабораторія автоматичних машин вібраційної техніки д-р техн. наук, проф. Кузьо Ігор Володимирович +38 (032) 258-21-54;
+38 (066) 764-20-09
Науково-дослідна лабораторія аналізу та синтезу структурно-функційних систем д-р фіз.-мат. наук, проф. Костробій Петро Петрович +38 (032) 258-23-68
Науково-дослідна лабораторія безпровідних інформаційних радіоелектронних систем і технологій +38 (032) 258-25-55
Науково-дослідна лабораторія біологічно активних речовин д.х.н., проф. Лубенець Віра Ільківна +38 (032) 258-22-09
+38 (097) 332-30-12
Науково-дослідна лабораторія гідравліки та сантехніки д-р техн. наук, доцент Чернюк Володимир Васильович 2-й навч. корпус, кімната 102 +38 (032) 258-25-14
Науково-дослідна лабораторія динаміки і надійності промислового обладнання канд. техн. наук, доц. Корендій Віталій Михайлович +38 (032) 258-21-85
Науково-дослідна лабораторія дорожньо-будівельних технологій, конструкцій, виробів, матеріалів і ґрунтів д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна +38 (032) 258-25-17
Науково-дослідна лабораторія дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів д-р техн. наук, проф. Кіндрацький Богдан Ілліч +38 (032) 258-21-71
Науково-дослідна лабораторія з регенерації архітектурних історичних комплексів д-р арх., проф. Бевз Микола Валентинович +38 (032) 258-22-08
Науково-дослідна лабораторія з розробки реакційноздатних систем для функціоналізації міжфазних поверхонь та конструювання наповнених композитів, біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів, модифікації природних речовин д-р хім. наук, проф. Воронов Станіслав Андрійович +38 (032) 258-25-50
Науково-дослідна лабораторія з розроблення і впровадження у виробництво нових будівельних конструкцій д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович +38 (032) 258-25-41
Науково-дослідна лабораторія зварювальних процесів д.т.н., проф. Максимович Олеся Володимирівна +38 (032) 258-25-18
Науково-дослідна лабораторія інфокомунікаційних систем та мереж: цифрові та інформаційні технології, радіомережі, транспортні телекомунікаційні технології, інформаційні мережі та дистанційна освіта, INTERNET-технології та СУБД д-р техн. наук, проф. Климаш Михайло Миколайович +38 (032) 258-27-43
Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних і кіберфізичних систем та мережних технологій д-р техн. наук, проф. Мельник Анатолій Олексійович +38 (067) 724-04-39
Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних систем д-р техн. наук, проф. Максимович Володимир Миколайович +38 (032) 258-30-77
+38 096-387-65-05
Науково-дослідна лабораторія лазерної техніки та оптоелектроніки д-р техн. наук, проф. Бобицький Ярослав Васильович +38 (032) 258-25-81
Науково-дослідна лабораторія маркетингу та логістики д-р екон. наук, проф. Крикавський Євген Васильович 4-й навч. корпус, 426 кімн. +38 (032) 258-26-25
Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання д-р техн. наук, проф. Федасюк Дмитро Васильович +38 (032) 258-25-78
Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання д-р фіз.-мат. наук, проф. Нитребич Зіновій Миколайович +38 (032) 258-25-40
Науково-дослідна лабораторія матеріалів та інженерії поверхні д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна 10-й корпус, кімн.: 4, 6-11, 28-29, 31; 8-й корпус, кімн.: 01-03, 05, 014, 015 +38 (032) 258-25-13
Науково-дослідна лабораторія менеджменту і міжнародного підприємництва д-р екон. наук, проф. Кузьмін Олег Євгенович +38 (032) 258-21-14;
+38 (032) 258-22-89
Відділ докторантури та аспірантури Завідувач відділу: к.е.н., доц. Мукан Олена Василівна вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 207 (032) 258-23-98
(032) 258-24-84
(032) 258-27-12
Науково-дослідна лабораторія ​методів графічних відображень, теоретичних основ їх прикладання та застосування в САПР і техніці д-р техн. наук, проф. Афтаназів Іван Семенович +38 (032) 258-23-60
Науково-дослідна лабораторія механічних випробувань д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович 2-й навч. корпус, кімната 321 +38 (032) 258-25-21;
+38 (067) 672-14-83;
+38 (067) 583-05-79
Науково-дослідна лабораторія моделювання архітектурних об'єктів канд. техн. наук, доцент Петренко Юрій Вікторович вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 316 +38 (032) 258-25-42
Науково-дослідна лабораторія моделювання процесів в електричних колах та електротехнічних системах д-р техн. наук, проф. Стахів Петро Григорович +38 (032) 258-21-19
Науково-дослідна лабораторія моделювання, аналізу, синтезу і оптимізації електроенергетичних й енергозабезпечувальних систем та інтелектуалізації управління ними д-р техн. наук, проф. Сегеда Михайло Станкович +38 (032) 258-25-12
Науково-дослідна лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики д-р техн. наук, головний науковий співробітник Іващишин Федір Олегович (032) 258-27-08
Науково-дослідна лабораторія обліку, аналізу і оподаткування д-р екон. наук, проф. Яремко Ігор Йосафатович +38 (032) 258-22-43
Науково-дослідна лабораторія обчислювальної математики д-р техн. наук, проф. Пукач Петро Ярославович +38 (032) 258-21-74
Науково-дослідна лабораторія одержання та вивчення фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів к.т.н. доц. Семків Ігор Володимирович +38 (032) 258-26-13
Науково-дослідна лабораторія оцінювання захищеності інформації усіх видів д-р техн. наук, проф. Дудикевич Валерій Богданович +38 (032) 235-77-49
Науково-дослідна лабораторія підвищення точності електронно-вимірювальних пристроїв д-р техн. наук, проф. Стадник Богдан Іванович +38 (032) 258-21-51
Науково-дослідна лабораторія попередньо напружених залізобетонних конструкцій д-р техн. наук, проф. Бліхарський Зіновій Ярославович +38 (032) 258-26-50
Науково-дослідна лабораторія прецизійних інтелектуальних мікросистемних та робототехнічних засобів д-р техн. наук, проф. Івахів Орест Васильович +38 (032) 258-30-41
+38 (032) 258-30-80
Науково-дослідна лабораторія процесів та апаратів хімічних виробництв д-р техн. наук, проф. Атаманюк Володимир Михайлович +38 (032) 258-24-16
Науково-дослідна лабораторія розрахунків будівельних конструкцій д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович, +38 (032) 258-25-21;
+38 (067) 672-14-83;
+38 (097) 672-84-18
Науково-дослідна лабораторія синтезу мономерів Дзіняк Б.О. +38 (032) 258-26-81