Науково-дослідна лабораторія процесів та апаратів хімічних виробництв

д-р техн. наук, проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-24-16

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Сушіння твердих матеріалів;
  • Фільтраційне сушіння пористих та дисперсних матеріалів;
  • Розпилювальне сушіння розчинів, суспензій і паст;
  • Очищення газових викидів від пилу та розділення неодноріднх газових систем;
  • Оброблення дисперсних матеріалів в закручених потоках (сушіння, відпал, хімічна обробка);
  • Оптимізація витрат тепла в промислових процесах;
  • Оптимізація гідродинаміки та тепломасообміну в технологічних установках.