Науково-дослідна лабораторія обліку, аналізу і оподаткування

д-р екон. наук, проф. Яремко Ігор Йосафатович
E-mail
oa.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-22-43

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Дослідження системи обліку (звітності) та оподаткування як інструментарію управління підприємством;
  • Аналізування концептуальних і методологічних засад систем бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
  • Розроблення теоретико-методологічного базису розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України;
  • Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства.