Науково-дослідна лабораторія менеджменту і міжнародного підприємництва

д-р екон. наук, проф. Кузьмін Олег Євгенович
E-mail
mmp.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-14;
+38 (032) 258-22-89

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Дослідження методології та інструментарію процесійно-структурованого менеджменту;
  • Полікритеріальне діагностування діяльності підприємств;
  • Дослідження систем індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств;
  • Використання технологій здійснення зовнішньоекономічних операцій;
  • Дослідження системи комунікаційного менеджменту підприємств.