Випробувальна лабораторія «Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства»

д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна
Адреса
10-й корпус, кімн. 28
E-mail
zduriagina@ukr.net
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-13

Стратегічне завдання MESO — використання результатів європейського проекту ТЕМРUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу» та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR для проведення наукових досліджень, підготовки конкурентоздатних фахівців в галузі матеріалознавства.

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Дослідження ринку інженерного матеріалознавства та розроблення відповідних сервісів для різних цільових груп;
  • Моніторинг та оцінювання потреб суб’єктів господарювання регіону в прикладних розробках з інженерного матеріалознавства;
  • Розвиток системи спільних науково-навчальних матеріалознавчих центрів за участі провідних закордонних компаній та високотехнологічних фірм;
  • Вивчення потреби індустріальних підприємств в послугах з підвищення кваліфікації професійних кадрів в області матеріалознавства, пошук зацікавлених організацій та спонсорів.