Кафедра хімічної технології силікатів

В.о. завідувача кафедри д.т.н., проф. Луцюк Ірина Володимирівна
Адреса
пл. св. Юра, 9, 9 -й н.к., кім.114
E-mail
KhTS.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-67

Новини