Кафедра напівпровідникової електроніки

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи: д.ф.-м.н., доц. Малик Орест Петрович
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: д.т.н., проф. Островський Ігор Петрович
Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи: д.т.н., проф. Ховерко Юрій Миколайович
Адреса
пл. Св. Юра 1, 3-й н. к., кім. 323
E-mail
npe.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-53
(032) 258-26-27

Новини