Науково-дослідна лабораторія дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів

д-р техн. наук, проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
канд. техн. наук., доц. Нємий Степан Володимирович
E-mail
bohdan.i.kindratskyy@lpnu.ua
stepan.v.niemyi@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-71

Напрями науково-дослідних робіт:

  • дослідження та оптимізація експлуатаційних характеристик, технічного обслуговування і сервісу автомобілів, режимів та умов їх експлуатації;
  • фундаментальні та прикладні дослідження структурних, магнітних, оптичних, люмінесцентних та інших фізико-хімічних властивостей оксидних та споріднених матеріалів у формі монокристалів, тонких плівок, кераміки, гетерогенних, невпорядкованих та нанорозмірних систем, їхнє формування під час синтезу та дії на них термохімічного оброблення та іонізувального випромінювання;
  • застосування оксидних матеріалів як активних середовищ функціональної, квантової та оптоелектроніки, магнітооптики, спін-хвильової електроніки та спінтроніки, сенсорики, сцинтиляторів, дозиметрів тощо та розроблення приладів на їхній основі.