Науково-дослідна лабораторія інфокомунікаційних систем та мереж: цифрові та інформаційні технології, радіомережі, транспортні телекомунікаційні технології, інформаційні мережі та дистанційна освіта, INTERNET-технології та СУБД

д-р техн. наук, проф. Климаш Михайло Миколайович
E-mail
mykhailo.m.klymash@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-27-43

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Дослідження і моделювання інформаційних систем та технологій;
  • Побудова і забезпечення функціонування гетерогенних мереж мобільного зв’язку;
  • Дослідження і моделювання повністю оптичних телекомунікаційних мереж і транспортних телекомунікаційних технологій;
  • Дослідження процесів в оптичних мережах доступу;
  • Аналіз та синтез мультисервісних телекомунікаційних платформ доставки контенту;
  • Побудова та дослідження процесів у програмно-конфігурованих інфокомунікаційних мережах.