Науково-дослідна лабораторія з розробки реакційноздатних систем для функціоналізації міжфазних поверхонь та конструювання наповнених композитів, біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів, модифікації природних речовин

д-р хім. наук, проф. Воронов Станіслав Андрійович
E-mail
okh.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-50

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Створення гідрогелевих виробів з широким спектром властивостей для застосування в медицині;
  • Одержання нових амфіфільних блок-кополімерів різної будови та молекулярної маси на основі природних амінокислот та поліетердіолів;
  • Одержання самостабілізованих агрегативно стійких водних полімерних дисперсій медичного та біомедичного призначення;
  • Виконання наукових досліджень та практичних розробок у галузі синтезу поліфункціональних полімерів, реакційних модифікаторів поверхні, полімер-мінеральних композитів;
  • Виконання досліджень та практичних розробок у галузі синтезу нових мономерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин і на їхній основі поверхнево-модифікованих полімерних і мінеральних наночастинок, полімерних і мінерал-органічних композиційних матеріалів медико-біологічного призначення;
  • Створення полімерних систем доставки ліків.

Новини