Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Науково-дослідна лабораторія з розробки реакційноздатних систем для функціоналізації міжфазних поверхонь та конструювання наповнених композитів, біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів, модифікації природних речовин

д-р хім. наук, проф. Воронов Станіслав Андрійович
Номер(и) телефону: 
+38 (032) 258-25-50
E-mail: 
okh.dept [at] lpnu.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

  • створення гідрогелевих виробів з широким спектром властивостей для застосування в медицині;
  • одержання нових амфіфільних блок-кополімерів різної будови та молекулярної маси на основі природних амінокислот та поліетердіолів;
  • одержання самостабілізованих агрегативно стійких водних полімерних дисперсій медичного та біомедичного призначення;
  • виконання наукових досліджень та практичних розробок у галузі синтезу поліфункціональних полімерів, реакційних модифікаторів поверхні, полімер-мінеральних композитів;
  • виконання досліджень та практичних розробок у галузі синтезу нових мономерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин і на їхній основі поверхнево-модифікованих полімерних і мінеральних наночастинок, полімерних і мінерал-органічних композиційних матеріалів медико-біологічного призначення;
  • створення полімерних систем доставки ліків.