Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних і кіберфізичних систем та мережних технологій

д-р техн. наук, проф. Мельник Анатолій Олексійович
E-mail
anatoliy.o.melnyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (067) 724-04-39

Напрями науково-дослідних робіт:

 • розроблення теорії побудови та проєктування високопродуктивних процесорів паралельної архітектури;

 • дослідження технологій високорівневого проєктування та реалізації в ПЛІС енергоефективних процесорів комп’ютерних та кіберфізичних систем;

 • розроблення теорії побудови паралельної пам’яті комп’ютера з безконфліктним доступом;

 • розроблення методів та засобів побудови самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем на основі реконфігуровних обчислювальних середовищ;

 • дослідження архітектури багаторівневої платформи кіберфізичних систем;

 • дослідження технологій побудови інтерфейсів взаємодії користувачів з кіберфізичними системами;

 • дослідження технологій інтелектуалізації та прийняття рішень в кіберфізичних системах;

 • мережна взаємодія рівнів платформи кіберфізичних систем та взаємодія кіберфізичних систем в межахтехнології Інтернету речей;

 • дослідження та розроблення технологій інтелектуального збору даних у автономних кіберфізичних системах;

 • опрацювання даних у кіберфізичних системах з використанням мережних технологій;

 • синтез та оптимізація комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах вимірювально-керуючих вузлів кіберфізичних систем;

 • дослідження та проєктування процесорів криптографічного захисту інформації в кіберфізичних системах;

 • розроблення методів та засобів цифрового опрацювання сигналів та зображень;

 • імплементування ансамблів інтелектуальних автономних вузлів сенсорних та керуючих мереж;

 • мобільні додатки для цілодобового дистанційного моніторингу функціонального стану людини;

 • збір та оброблення даних у кіберфізичних системах для віддаленого моніторингу функціонального стану людини;

 • квантові комп’ютери та квантові прискорювачі;

 • генератори IP-ядер цифрових квантових співпроцесорів;

 • цифрові квантові кубіти та цифрові квантові вентилі;

 • програмне забезпечення цифрового квантового комп’ютера.

Новини