Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних і кіберфізичних систем та мережних технологій

д-р техн. наук, проф. Мельник Анатолій Олексійович
E-mail
aomelnyk@polynet.lviv.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-24-57

Напрями науково-дослідних робіт:

 • Розроблення теорії побудови та проектування високопродуктивних процесорів паралельної архітектури;
 • Дослідження технологій високорівневого проектування та реалізації в ПЛІС енергоефективних процесорів комп’ютерних та кіберфізичних систем;
 • Розроблення теорії побудови паралельної пам’яті комп’ютера з безконфліктним доступом;
 • Розроблення методів та засобів побудови самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем на основі реконфігуровних обчислювальних середовищ;
 • Дослідження архітектури багаторівневої платформи кіберфізичних систем;
 • Дослідження технологій побудови інтерфейсів взаємодії користувачів з кіберфізичними системами;
 • Дослідження технологій інтелектуалізації та прийняття рішень в кіберфізичних системах;
 • Мережна взаємодія рівнів платформи кіберфізичних систем та взаємодія кіберфізичних систем в рамках технології Інтернету речей;
 • Дослідження та розроблення технологій інтелектуального збору даних у автономних кіберфізичних системах;
 • Опрацювання даних в кіберфізичних системах з використанням мережних технологій;
 • Синтезування та оптимізування комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах вимірювально-керуючих вузлів кіберфізичних систем;
 • дослідження та проектування процесорів криптографічного захисту інформації в кіберфізичних системах;
 • Розроблення методів та засобів цифрового опрацювання сигналів та зображень;
 • Імплементування ансамблів інтелектуальних автономних вузлів сенсорних та керуючих мереж.

Новини