Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних і кіберфізичних систем та мережних технологій

д-р техн. наук, проф. Мельник Анатолій Олексійович
Номер(и) телефону: 
+38 (032) 258-24-57
E-mail: 
aomelnyk [at] polynet.lviv.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

 • розроблення теорії побудови та проектування високопродуктивних процесорів паралельної архітектури;
 • дослідження технологій високорівневого проектування та реалізації в ПЛІС енергоефективних процесорів комп’ютерних та кіберфізичних систем;
 • розроблення теорії побудови паралельної пам’яті комп’ютера з безконфліктним доступом;
 • розроблення методів та засобів побудови самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем на основі реконфігуровних обчислювальних середовищ;
 • дослідження архітектури багаторівневої платформи кіберфізичних систем;
 • дослідження технологій побудови інтерфейсів взаємодії користувачів з кіберфізичними системами;
 • дослідження технологій інтелектуалізації та прийняття рішень в кіберфізичних системах;
 • мережна взаємодія рівнів платформи кіберфізичних систем та взаємодія кіберфізичних систем в рамках технології Інтернету речей;
 • дослідження та розроблення технологій інтелектуального збору даних у автономних кіберфізичних системах;
 • опрацювання даних в кіберфізичних системах з використанням мережних технологій;
 • синтезування та оптимізування комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах вимірювально-керуючих вузлів кіберфізичних систем;
 • дослідження та проектування процесорів криптографічного захисту інформації в кіберфізичних системах;
 • розроблення методів та засобів цифрового опрацювання сигналів та зображень;
 • імплементування ансамблів інтелектуальних автономних вузлів сенсорних та керуючих мереж.